Makaleler

Gümrük Para Cezalarında İndirimden Yararlanma Koşulları

GÜMRÜK CEZALARI, VERGİ VE CEZA İHBARNAMESİ GÖNDERİLMESİ

Gümrük Para Cezalarında İndirimden Yararlanma Koşulları , Gümrük Kanunu’na göre kesilen cezalarda indirimden yararlanmak için; dava açılmaması ve belirlenmiş süre içinde başvuru ve ödeme yapılması olmak üzere iki koşul bulunmaktadır.

Dava Açılmaması

Gümrük Kanunu’na göre salman vergiler ile kesilen para cezalarına karşı dava açılmadan önce idari başvuru yollarına gidilmesi, bunlardan istenilen sonucun alınmaması halinde dava açılması mümkündür.

Cezalarda indirimden yararlanmak için idari itiraz yollarına gidilmeksizin indirimden yararlanma talep edilebilir. İdari itiraz yollarına gidildiğinde de indirim talep edilmesi mümkündür. İtiraz sonuçlanmadan itirazdan vazgeçilerek indirim talep edilebileceği gibi, itirazın olumsuz sonuçlanması halinde de indirim talep edilmesi mümkündür. Burada dikkat edilmesi gereken husus, indirimden yararlanmak için başvuru süresinin geçirilmemesidir.

Başvuru ve Süresinde Ödeme

Cezalarda indirim uygulamasından yararlanılabilmesi için başvuru ve ödeme süresi iç içe düzenlenmiştir. Gümrük Kanunu hükümlerine göre, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi gerekmektedir. Eğer bu süre içinde ödeme olanağı yoksa, Ödeme yapılacağının yazı ile bildirilmesi ve cezanın tebliği tarihinden itibaren 2 ay içinde ödenmiş olması gerekmektedir.

Gümrük Para Cezalarında İndirimden Yararlanma Koşulları

Gümrük Para Cezalarında İndirimden Yararlanma Koşulları

Dikkat edilirse, başvuru süresinin her durumda cezanın tebliği tarihinden itibaren 15 gün olduğu anlaşılmaktadır. Ödemenin 2 aylık süre içinde yapılmasının tercih edilmesi halinde de 15 günlük süre içinde yazı ile bildirim koşulu olması nedeniyle, başvuru süresinin cezanın tebliği tarihinden itibaren 15 gün olduğu ortaya çıkmaktadır.

Cezalara uygulanacak indirim oranı her defasında 1/3 olarak belirlenmiştir. Kanunda belirtilen 15 günlük süre içinde indirimden arta kalan cezanın ödenmesi halinde, ayrıca indirimden yararlanmak için başvuruda bulunulma¬sına gerek bulunmamaktadır.

İndirim başvurusunda bulunanların indirimden arta kalan ceza tutarını 15 günlük süre içinde ödemeleri veya 15 şiire içinde yazılı olarak ödeme yapacaklarını bildirmek şartıyla 2 aylık süre içinde ödemeleri gerekmektedir. Gerek 15 günlük süre içinde ve gerekse 2 aylık süre içinde ödeme yapılması halinde faiz hesaplanmasına ilişkin bir hükmün yer almaması karşısında, indirimden arta kalan kısım için faiz hesaplanması söz konusu değildir.

Bu duruma göre, indirimden yararlanmak isteyecek olanların 2 aylık ödeme süresini tercih etmeleri çıkarınadır.
Yasada belirtilen ödeme süreleri içinde ödeme yapılmaması halinde, verilen ceza kesinleşir ve cezalar indirimsiz olarak tahsil edilir.

VERGİ MÜKELLEFİ SAVUNUCULARI DERNEĞİ
Soru ve Sorunlarınız Hemen Arayın! 0533 734 46 42 Genel Başkan Mehmet Kaynak