Makaleler

Gümrük Para Cezalarında İndirim Uygulaması

GÜMRÜK CEZALARI, VERGİ VE CEZA İHBARNAMESİ GÖNDERİLMESİ

Gümrük Para Cezalarında İndirim Uygulaması ,  Gümrük Kanunu hükümleri uyarınca, gümrük idareleri tarafından kesi­len para cezalan nedeniyle ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümüne yönelik olarak, Gümrük Kanunu’nun 244. maddesinde para cezalarında indi­rim düzenlenmiştir.

Temel amacı uyuşmazlıkların İdari aşamada çözümlen­mesi olan bu uygulama, bu yönüyle VUK’un 376. maddesinde yer alan dü­zenlemeyle benzerlik göstermektedir.

Gümrük Kanununun 244. maddesinde düzenlenen cezalarda indirim uygulaması, sadece 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre kesilen para cezalarını kapsamaktadır. Bu para cezalan; vergi kaybına neden olan fiiller dolayısıyla verilen para cezaları (G.K. m. 234-238) ile usulsüzlüklere ilişkin cezalardan (G.K. m. 239-241) oluşmaktadır.

Gümrük Para Cezalarında İndirim Uygulaması

Gümrük Para Cezalarında İndirim Uygulaması

Gümrük işlemlerine yönelik olarak yukarıda belirtilen cezalar dışında da ceza uygulanması söz konusu olabilmektedir. Bu cezalar 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca adli yargı organları tarafından verilmektedir. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre adli yargı organları tarafından verilecek cezalar arasında hürriyeti bağlayıcı cezalar ve eşya müsaderesinin yanında, para cezalan da yer almaktadır.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre adli yargı organları tarafından verilen para cezalan, gümrük idareleri tarafından verilmediklerinden cezalarda indirim uygulaması kapsamı dışında yer almaktadır.

VERGİ MÜKELLEFİ SAVUNUCULARI DERNEĞİ
Soru ve Sorunlarınız Hemen Arayın! 0533 734 46 42 Genel Başkan Mehmet Kaynak