fbpx
Cuma, 14 Ağustos, 2020

GİZLİLİK VE GÜVENLİK

Değerli Ziyaretçimiz ve Üyelerimiz,

VERSAV web sitesi (www.versav.org.tr), VERGİ MÜKELLEFİ SAVUNUCULARI DERNEĞİ (VERSAV) ’ne aittir ve bu adresi ziyaret eden siz ziyaretçi ve üyelerimizin bilgi güvenliğini VERSAV için büyük önem taşır.

VERGİ MÜKELLEFİ SAVUNUCULARI DERNEĞİ olarak, siz değerli ziyaretçilerimiz ve üyelerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak; başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

HANGİ VERİLERİNİZ KİŞİSEL VERİDİR ve HANGİ MEVZUAT KAPSAMINDA KORUNUR?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin; Kimlik bilgileri (ad, soyad, T.C. Kimlik Numarası, cinsiyet, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, kimlik belgesi örneği, fotoğraf), İletişim Bilgileri, Özel Nitelikli Kişisel Veriler (sağlık verileri, dernek-vakıf-sendika üyeliği, vb.), Çağrı Merkezi Aramalarında, E-posta ,Sms ve Whatsapp  gibi platformlarda oluşan Mükellefe ve Ziyaretçinin Kişisel ve Mükellefiyet Bilgileri, Derneğe Kayıt Olurken Verilen İlave Üyelik Bilgileri, Konum Bilgileri (internet ortamında yapılan erişimlerle ilgili sisteme bağlantı ve sistemden çıkış tarih-saat bilgileri, arama ve mesajların tarih-saat bilgisi ve arama süresi ile kaynak ve hedef nokta bilgileri gibi trafik verileriniz, diğer bağlantı bilgileriniz, hizmet ve ürünlerin kullanımı doğrultusunda oluşan kullanım verileriniz ve hizmetlerin sunulması için gerekli teknik veriler), Hizmet ve Ürün Kullanıma İlişkin Bilgiler (hizmet ve ürünlerin kullanımına ilişkin tercihler, alışkanlıklar ve diğer kullanım bilgileriniz; www.versav.org.tr başta olmak üzere, VERSAV’ın kendisinin veya üçüncü kişilerle işbirliğiyle, hizmet sunumu, kullandırılması ya da tanıtılması için oluşturulan internet sitesi ,mobil uygulamalardaki ve çağrı merkezindeki davranış bilgileriniz ve çerezler; mobil uygulamalar vasıtasıyla toplanabilecek cihaz, şebeke, ağ, uygulama, konum ve kullanım bilgileriniz gibi veri türleri), Ödeme Bilgileriniz, Kayıt bilgileriniz gibi veri türlerini ifade eden bilgidir.

Kişisel bilgileriniz tarafımızca, sadece sizin bilginiz dahilinde temin edilir. Sizin bilginiz ile bizim tarafımızdan kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz VERSAV tarafından korunur ve korunmaya devam edecektir.

Bilgi güvenliğinizi sağlamak amacıyla şifrelerinizi kimseyle paylaşmamanızın gerekliliğini vurgulamak isteriz.

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kişisel Verileri Korunma Kurumu düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup; ilgili mevzuat gereğince derneğin kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLENME AMAÇLARI

VERSAV, KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizi mevzuata uygun olarak aşağıda yer alan bilgilendirme kapsamında işleyebilmektedir.

Web sitemizde VERSAV tarafından işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar verebiliriz. Bu web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz, o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmelisiniz. Diğer kuruluşların politika ve uygulamalarından VERGİ MÜKELLEFİ SAVUNUCULARI DERNEĞİ’nin sorumlu olmadığını belirtiriz.

Son olarak, VERSAV’ın gizlilik politikalarını değiştirmesinin mümkün olduğunu hatırlatır, bu nedenle Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni sayfamızı düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz.

KVKK madde 4 uyarınca;
“(1) Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.
(2) Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.”

Kişisel verileriniz; hizmetlerimizin servis ve ürünlerimizin talep edilmesi, hizmetin tesisi ve sunulması, devamlılığı, üyeliğin sona ermesi ve üyelik sonrası diğer işlemler, , Derneğimize beyan ettiğiniz kimlik bilgileri ve belgelerinizin doğruluğunun kontrol edilmesi ve Dernek internet sitesi üyelik sözleşmenizin ve dernek üyelik bilgileri yanında kimlik örneğinizin ve ilgili mevzuat gereği saklanması gereken diğer bilgi ve belgelerinizin muhafaza edilmesi, size daha iyi hizmetler sunabilme ve teknolojik ilerlemeler/iyileştirmeler kapsamında, ürün ve iş geliştirme amacıyla analiz ve çalışmaların yapılması, müşteri hizmetlerinin sunulması, taleplerinizi gerçekleştirme, şikayetlerinizi sonuçlandırma ve bilgilendirme, müşteri memnuniyetinin, üye/tüketicilerinin eğilimlerinin, bağlılığının araştırılması, ölçülmesi ve iş birlikler, Derneğimiz yeniliklerinden haberdar etme faaliyetleri ve bilgilendirmeleri, kredi ve incelemesi, tahsilata yönelik riskin yönetilmesi ve her türlü kötü niyetli kullanımların önlenmesi ve tespit edilmesi, hizmet, ürün ve servislerimiz hakkında bilgi edinmek veya ödeme amacıyla kişisel verilerin beyan edilmesi/kaydedilmesi, size daha iyi hizmet sunabilmek için çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler ile ilgili mevzuatta yer alan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve denetim faaliyetleri amacıyla gerekli bilgilerin paylaşımı, Site’nin mobil versiyonu-aplikasyonunun kullanılması durumunda konum vb. verilerinizin ilgili mevzuat gereğince yetkililere verilmesi, iş ortaklarımız veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması, Derneğimiz ürün ve hizmetlerine ilişkin kampanya ve tekliflerin kullanımınıza göre hazırlanması, sunulması, tanıtımı, kampanya içeriği hakkında bilgilendirilmesi amaçlarıyla ve bunlarla sınırlı olmaksızın, elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulması, trafik yönetimi, hizmet, ürün ve servislerin verilmesi, analiz edilmesi, çağrı merkezi, pazarlama faaliyetleri ve bilgilendirmeleri, strateji, planlama ve iş geliştirme, hizmet kalitesinin ölçümlenmesi, finansal raporlama ve analiz, şikayet, yasal takip ve benzeri amaçlarla işlenebilecek; sistemlerde ve arşiv merkezlerinde muhafaza altında tutulabilecektir.

Ziyaretçilerimiz ve üyeler tarafından verilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için bilgi ve işlemin mahiyetine göre derneğimiz tarafından sistemlerde ve internet altyapısında gerekli önlemler alınmıştır. Sitemizi kullanırken; tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Derneğimizden bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı “şifresi” gibi bilgiler Şirketimiz tarafından görülmez ve kaydedilmez).

Sitemize üyelik, hizmet/ürün Satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgilerin yanı sıra kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

Yine kanunlara uygun şekilde, ziyaretçilerimiz ve üyelerimiz ile her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, Satış ve pazarlama amacıyla, hizmet bilgilendirme, ziyaretçi bilgilendirme ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için Derneğimiz Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği ve iş ortaklarınca SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, (cihazınızda açık ise) bluetooth-diğer kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile sosyal, ticari ve sair elektronik iletişimler yapılabilir, üyelilerimizce ve ziyaretçilerimiz için ticari elektronik iletiler gönderebiliriz.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; elektronik haberleşme hizmetleri ve Şirketimiz tarafından sunulan tüm hizmetler ve yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında Şirketimizin yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirebilmesi amacı ile, sözlü, yazılı ya da mobil uygulama, elektronik posta, kısa mesaj, arama gibi yollarla elektronik ortamda toplanır. Kişisel verileriniz, açık rızanız olmadan işlenemez; fakat KVKK’nın 5. ve 6. maddeleri veya sair mevzuatta belirtilen aşağıda yer verilmiş olan hukuki sebeplere ve bu metinde yer verilen amaçlarla tarafınızın açık rızası aranmaksızın işlenmesi mümkündür:

 • VERSAV’ın tabi olduğu yerel veya yabancı kanunlarda öngörülmüş olması,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması yani talep edilen hizmet ve ürünlerin sizlere sunulabilmesi için tarafımızla akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
 • VERSAV’ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Tarafınızca kişisel verilerinizin alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, VERSAV’ın meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla; düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, tarafınızca yetkilendirilmiş vekil, vasi ve temsilcilerinize, belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketlere, vergi ve benzeri danışmanlar, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişiler, kurum ve kuruluşlar ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE GÜVENLİĞİ

Kişisel veriler, bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. İhtiyaçlarınızın belirlenmesi, size daha çabuk hizmet verilmesi ve sonraki hizmet taleplerinizin karşılanması amacıyla, bizden aldığınız hizmetten sonra da verileriniz tarafımızdan işlenmeye devam edilecektir. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması veya mevzuat uyarınca daha uzun sürelerle saklanması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tarafımızdan alınacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR HAKLARINIZ

Şirketimize başvurmak suretiyle KVKK 11. Maddesi uyarınca;
(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

İsterseniz kişisel verilerinin islenmesi ile ilgili işlemler hakkında derneğimize her zaman başvurabilir ve bilgi alabilirsiniz. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir. VERSAV olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem verdiğimizi ve sizlere sunduğumuz tüm hizmetlerimizde kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam etmekte olduğumuzu bilgilerinize sunar; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve taleplerinizi Hacihalil Mahallesi Kızılay Caddesi 1201/2 Sokak No:1 Gebze/Kocaeli adresine (Noter, iadeli taahhütlü mektup, vb. yollarla) yazılı olarak iletebileceğinizi belirtmek isteriz.

VERİ GİZLİLİĞİ İLKELERİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

İnternet sitemiz ile ilgili her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kullanımı konusunda; Derneğimizin anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları derneğimizin VERGİ MÜKELLEFİ SAVUNUCULARI DERNEĞİ’ne aittir.

Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak derneğimiz, burada paylaşılan ilkelerde gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkini saklı tutar. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup; bu değişiklikler Derneğimizce internet sitemizden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur. Bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.

 

www.versav.org.tr ve mobil uygulamalarında (bundan sonra tümü birlikte “Platform” olarak anılacaktır) çeşitli çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerez’leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bu engellemenin Platform’un kullanımını etkileyebileceğini belirtmek isteriz. Tarayıcınızdan çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu Platform’da çerez kullanımını kabul ettiğiniz varsayılacaktır. Toplanan verilerle ilgili düzenlemelere internet sitemizde ve uygulamamızda yer alan Gizlilik Politikası metninden ulaşabilirsiniz.

Çerez Nedir, Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Platform’da çerez kullanılmasının temel amaçları; Platform’u iyileştirmek ve Platform üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek, sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için Platform’un işlevselliğini ve performansını arttırmak, Platform’un, sizin ve VERSAV’ın hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamaktır.

Platform’da Kullanılan Çerezler Sürelerine Göre;

Oturum Çerezleri (Session Cookies): Platform’u ziyaretiniz süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Ziyaretiniz süresince Platform’un düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlarlar. Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanız sağlanmaktadır.

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies): Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır. Kalıcı çerezlerin bazı türleri; Platform’u kullanım amacınız vb. hususlar göz önünde bulundurularak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir. Kalıcı çerezler sayesinde Platform’u aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde; cihazınızda Platform tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir. Eğer varsa, sizin Platform’u daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir; böylece sizlere daha iyi bir hizmet sunabiliriz.

Platform’da Kullanılan Çerezlerin Kategorilerine Göre;

Teknik Çerezler (Technical Cookies): Bu çerezlerle, Platform’un çalışması sağlanmakta, Platform’un çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

 • Oturum:Oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır. Çerezin ilk kurulumundan ya da son güncellenmesinden itibaren 90 gün Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul edilebilir ya da reddedilebilir.

Otantikasyon Çerezleri (Authentication Cookies): Ziyaretçilerin şifrelerini kullanarak Platform’a giriş yapmaları durumunda; kullanıcının Platform’da ziyaret ettiği her bir sayfada Platform kullanıcısı olduğu belirlenerek, her sayfada yeniden şifresini girmesini önlemeye yarar.

 • Kullanıcı Kimliği:Kullanıcıların yalnızca kendi bilgilerini görmeleri için kullanılır. Çerezin ilk kurulumundan ya da son güncellenmesinden itibaren 360 gün Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul edilebilir ya da reddedilebilir.

Flash Çerezleri (Flash Cookies): Platform’da yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılanılır.

Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies): Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılır. Seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması, vb.

Analitik Çerezler (Analytical Cookies): Platform’u ziyaret edenlerin sayısı, Platform’da görüntülenen sayfaların tespiti, Platform ziyaret saatleri, sayfa kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlar.

 • Reklam:Hedef odaklı ve davranışsal reklamların ziyaretçilere gösterilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Çerezin ilk kurulumundan ya da son güncellenmesinden itibaren 6 ay Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul edilebilir ya da reddedilebilir.
 • Pazar Analizi:Pazar analizi yürütülmesi amacıyla kullanılır. Çerezin ilk kurulumundan ya da son güncellenmesinden itibaren 360 gün Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul edilebilir ya da reddedilebilir.
 • Kampanya/promosyon:Kampanyaların etkisinin hesaplanması için kullanılmaktadır. Çerezin ilk kurulumundan ya da son güncellenmesinden itibaren 360 gün Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul edilebilir ya da reddedilebilir.
 • Google analitikleri:Tüm istatistiksel verilerin toplanarak; Platform’un sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar. Çerezin ilk kurulumundan ya da son güncellenmesinden itibaren 50 ay Çerezlerin Kontrolü yapılabilmektedir.
 • Kaynak site:Kullanıcıların tercihlerini daha iyi anlamak ve ilgili içerikler sunmak için kullanılır. Çerezin ilk kurulumundan ya da son güncellenmesinden itibaren 360 gün Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul edilebilir ya da reddedilebilir.
 • Son ziyaret ve hareket:Kullanıcıların tercihlerini daha iyi anlamak ve kullanıcılara Platform’u son ziyaretlerinden itibaren neler değiştiğine ilişkin güncellemelerde bulunmak için kullanılır. Çerezin ilk kurulumundan ya da son güncellenmesinden itibaren 360 gün Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.
Çerezlerin Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenebilir mi?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirebilirsiniz. Çerezleri devre dışı bırakmanız halinde Platform’daki kullanıcı deneyiminiz etkilenebilir, Platform’un bazı özellikleri işlevselliğini kaybedebilir, Platform’u ziyaret ettiğinizde sizin için kişiselleştirilmiş olan bilgilere ulaşamayabilirsiniz.

Platform’u görüntülemek için farklı cihazlar kullanıyorsanız (bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb.), bu cihazların her birindeki her tarayıcının çerez tercihlerinize uygun şekilde ayarlanmış olduğundan emin olmanızı hatırlatmak isteriz.

 

 

Derneğimizin amaçları doğrultsunda ziyaretçilerimiz ve üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için; kalite yönetim sistemi şartlarına uymak, kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek, hiç bir koşulda ürün, hizmet kalitesinden ödün vermemek, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm riskleri kontrol altına almak, çalışanlarımızın sürekli eğitim ve memnuniyetini sağlamak, şikayetleri etkili bir şekilde ele alarak ziyaretçi ve üyelik memnuniyetini ön planda tutmak derneğimizin kurumsal politikasıdır.

 

VERSAV iş ihtiyaçlarına, kanunlara ve yasal düzenlemelere uygun şekilde bilgilerin güvenliğini sağlamak amacıyla üst yönetim gözetiminde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi mevcuttur.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli gelişimini sağlamak amacıyla; kabul edilebilir seviyenin üzerinde bulunan tüm varlıklar için gerekli kontrolleri uygulamayı, bilgi güvenliği süreçlerinin performanslarını ölçmeyi, bu verilerden hedefler üretmeyi, alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıyla bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişimine ilişkin riskleri belirlemeyi ve en aza indirgemeyi, ziyaretçilerimizin ve üyelerimizin bilgilerinin güvenliğini yasal şartlara uygun olarak karşılamayı taahhüt ederiz.

Bilgi güvenliği politikamızın belirlediği amaçlar doğrultusunda; Bilgi Güvenliği risklerinin yönetilmesi ve bilginin yeterli seviyede güvenliğinin sağlanması hedeflenmiştir. Zayıflıkları ve tehditleri ele alarak bünyemizde bulunan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurallarının uygulanmasından derneğimiz sorumludur.

 

GÜVENLİK

www.versav.org.tr sitesi Güvenlik Sertifikası na sahip olup sitemizden yapacağınız ödeme işlemleri için girdiğiniz içerik ve kredi kartı bilgileri, çok güçlü SSL (Secured Sockets Layer) Teknolojisi ile güven altındadır. Bilgileriniz browserların kendi sağladıkları güvenlik standartları çerçevesinde güvenliktedir. SSL tüm özel bilgilerinizi internette şifrelendirir. Bu sayede internet ortamında ödeme işlemi, telefonla ya da bir ofiste ödeme yapmak kadar güvenlidir. Kredi kartınızda yapmadığınız bir harcama görürseniz ve bunun internet üzerinden www.versav.org.tr sitesini kullanarak yaptığınız bir harcamadan kaynaklandığına eminseniz, derhal bize eposta yada 0262 606 05 41 no lu telefon yolu ile bildiriniz. Konu ile ilgili yetkililerimiz, sizden gerekli detayları bildiren formu aldıktan sonra, sitemiz üzerinden harcamanızın kaynağını bulacaklardır. Ayrıca kredi kartınızın bağlı bulunduğu bankayı arayıp harcamaya itiraz ettiğinizi belirtmeyi de unutmayınız. VERSAV gerçekleşme olasılığı düşük de olsa, böylesi bir durumda ilgili banka ile birlikte çalışarak sorunu en kısa zamanda düzeltmek için elinden geleni yapacak ve sizin yanınızda olacaktır.

ÖDEME

Aidat ödemelerinizi web sitesi www.versav.org.tr sitesi üzerinden kredi kartınız ile yapabilirsiniz. Kredi Kartı ile ödemelerinizde, kredi kartı numaranızı, ve kartın arkasındaki numaranın son 3 rakamını girmeniz istenecektir. Aynı forma kartınızın üzerindeki ad ve soyadını, kartta yazılı olduğu şekilde giriniz. Vermiş olduğunuz kredi kartı numarası SSL (Security Socket Layer) üzerinde çalışan ve alanında tüm dünyanın kabul ettiği bir sistem ile güvenlik altındadır. 

Önemli Not: VISA ve MASTERCARD kuralları çerçevesinde Bankalararası Kart Merkezinin (BKM) aldığı karara göre 1 Ekim 2001 tarihinden itibaren Mail Order ve Elektronik Ticaret islemleri yapan tüm firmalar için kart sahibinden CVV (güvenlik kodu) numarası alınması zorunlu hale getirilmiştir. Bu yöntem hem sizi hem de bankaları oluşabilecek risklerden korumak amacını taşımaktadır. CVV Güvenlik kodu, kredi kartının arka yüzündeki imza panelinde yer alan, kart numarasının en sağ tarafındaki üç haneli numaradır. Kartın fiziki olarak bulunmadığı ortamlarda işlem yapılıyorsa güvenlik kodu kullanılmalıdır. Bu sebeple, ödemeleriniz sırasında sizden kredi kartı numaranızla birlikte üç haneli CVV numaranız da istenecektir. Güvenlik kodu numarası uygulaması ile, ulusal ve uluslararası kart kabul kurallarının gereksinimlerini tam olarak karşılanmakta, ve riskinizin minimize edilmesi amaçlanmaktadır.

SİTEMİZDE KULLANACAĞINIZ KREDİ KARTI BİLGİLERİNİZ HİÇBİR ŞEKİLDE SAKLANMAMAKTADIR.

İPTAL ve DEĞİŞİKLİK

Ödemelerinizde iptal ve değişiklik işlemi, VERSAV Merkezi ile iletişim kurularak gerçekleştirilmektedir. (VERSAV iptal politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.)

Aşağıdaki durumlarda bizi bilgilendirebilirsiniz: 
İleride sizinle bağlantıya geçmemizi istemiyorsanız, sizin hakkınızda sahip olduğumuz kişisel bilgilerin bir kopyasını almak isterseniz. Kayıtlarımızdaki kişisel bilgilerinizi düzeltmemizi, güncellememizi veya silmemizi isterseniz. Kişisel bilgilerinizin hatalı kullanımını bildirmek isterseniz Talebinizi işleyebilmemize yardımcı olmak için, lütfen tam adınızı ve konuya dair ayrıntıları bildirin. Zaman zaman, güncellenmiş versiyonlar yükleyerek bu Gizlilik Politikası’nı değiştirebiliriz. Değiştirilen herhangi bir materyal için size tatmin edici bildirimlerde bulunacağız. Kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığımıza dair bilgilerinizi canlı tutmak için web sitemizi sık sık ziyaret etmenizi öneririz. 

Bu Gizlilik Politikası’na ek olarak,VERSAV sitelerinde ek gizlilik koşulları veya politikaları tarafından yönetilen belirli kampanya veya tanıtımlar olabilir. Böyle bir kampanya veya tanıtıma katılmanız halinde bu ek koşul veya politikalara uymanız isteneceğinden, bunları katılımdan önce okumanızı öneririz. Diğer ek gizlilik koşul veya politikaları, bu sayfadan duyurulacaktır.