Gizleme Dolayısıyla Vergi Kaçakçılığı

ÖZET

Mükelleflerin vergi kanunlarında belirtilen ve vergilendirmeye esas olan defter ve belgeleri yetkili inceleme elemanlarına ibraz etmeleri gerekmektedir. Vergi Usul Kanunun 359/a-2 hükmünde gizlemenin tanımı yapılmış ve defter kayıt ve belgelerini gizleyen mükellefler hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Hapis cezasının yanı sıra, res’en tarhiyat, ilgili dönem KDV indirimlerinin reddi de defter ve belge ibraz etmemenin sonuçlarındandır. Vergi Usul Kanunun 359/a-2 hükmü değerlendirildiğinde gizleme dolayısıyla vergi kaçakçılığı suçu oluşumunda; sadece defterlerin veya sadece belgelerin ibraz edilmemesi hallerinin suç kastının varlığı ile birlikte dikkate alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Çalışma ile söz konusu madde hükmünü farklı bir açıdan yorumlamak hedeflenmiş ve bu çerçevede gizlemenin söz konusu olduğu durumlarda suç kastının varlığının imkan dahilinde araştırılmasının olası uyuşmazlıkları engelleyeceği vurgulanmıştır.

GİRİŞ

Temeli Anayasa’ya dayanan vergilendirme, ülkemizde beyan esasına dayanan bir yapı üzerine kurulmuştur. Beyan edilen vergilerin doğruluğunun tespiti ise vergi incelemesi yoluyla yapılmaktadır. Vergi incelemesi esnasında, mükelleflerin veya vergi sorumlularının vergilendirmeye esas teşkil eden defter, kayıt ve belgelerini yetkili inceleme elemanlarına ibraz etmeleri gerekmektedir.

Vergi Usul Kanunu 359/a-2 bendinde düzenlenen ve vergi kaçakçılığı suçlarından olan defter, kayıt ve belgeleri gizleme suçu söz konusu madde hükmünde kaçakçılık suçuna sebebiyet veren başka fiiller ile birlikte

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg