Gider Pusulası Düzenlenmesi İle İlgili Sorunlar

Gider pusulası uygulaması 213 sayılı VUK 234. maddesinde düzenlenmiştir.  Yasal düzenleme gereği olarak, gider pusulasının tanzim sahası geniş olmakla birlikte, hangi durumlarda gider pusulası düzenleneceği  veya  bu gider pusulası üzerinde tevkifatlandırma yapılacağına ilişkin düzenlemeler  193 sayılı GVK’nun 94. maddesinde yer almaktadır.

Öte yandan, gider pusulasının düzenlenebileceği durumlar şöyledir:

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler, defter tutmak mecburiyetinde  olan serbest meslek erbabı ve  çiftçiler, vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için  gider pusulası düzenlemek zorundadır.

Bunların düzenlediği gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir.

Gider pusulası, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, kişisel  eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi  kıymetli eşya için de tanzim edilebilmektedir.

Diğer taraftan,  gider pusulası yalnızca esnaf bağışıklığından yararlanan  kimselere yapılan ödemeler için  düzenlenen gider  pusulası üzerinden, gelir vergisi tevkifatı yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.

Esnaf muaflığından yararlanan kişilerin dışındaki kişilere gider pusulası düzenlense bile herhangi bir tevkifat yapılması söz konusu değildir.

Bu hükümlere göre, esnaf muaflığından yararlanmayan  ve vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilerden herhangi bir mal  veya hizmet alınması durumunda, ödenecek bedel için gider pusulasının düzenlenmesi halinde gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır.  [1]

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg