fbpx

  MEHMET KAYNAK KİMDİR?

  1965 doğumlu SMMM, Bağımsız Denetçi ve Emekli Vergi Müfettişi olan MEHMET KAYNAK, 1982’de başladığı üniversite eğitimini iyi bir derece ile bitirdi.

  3 yılı vergi dairesinde’’ vergi memurluğu’’ ve ‘’icra memurluğu’’,  9 yılı Maliye Bakanlığı ‘’ vergi müfettişliği ‘’ ve  20 yılı Vergi Hukuku & Mali Müşavirlik Bürosu deneyimleriyle, uzmanlık alanlarında toplam 32 yıllık mesleki deneyimi bulunmaktadır.  

  Maliye bakanlığında vergi uzmanı olarak çalıştığı dönemde, verginin tahakkukundan tahsiline kadar geçen işlemlerin uygulamalarında görev almıştır.

  Yine vergi müfettişi olarak, mükelleflerin defter ve belgeleri üzerinde, vergi incelemelerini ifa edilerek, vergi inceleme raporlarının hazırlanması, mal müdürlüklerinin ve vergi dairelerinin teftişi, vergi memurlarının soruşturmaları, yaygın ve yoğun vergi denetimlerine çıkan özel yetkili memurların koordinasyonunda ekip amiri olarak görevler yapmıştır.

  Serbest meslek mensubu olarak, başta ‘’vergi hukuku‘’ olmak üzere,
  ‘’vergi ihtilafları‘’ ve ‘’vergi davaları‘’, ‘’mali, ekonomik ve yatırım konularında uygulamalı mali danışmanlık‘’, ‘’yönetim danışmanlığı‘’, ‘’serbest muhasebeci mali müşavirlik‘’ ve ‘’bağımsız denetim‘’ hizmetlerinin yanında, şirketlere ‘’kriz ve olağanüstü dönemlerde karşılaşabilecekleri sorunları bilmeleri, ihtilafları kolay çözebilmeleri ve önlem alabilmeleri noktasında stratejik mali danışmanlık hizmetleri‘’ sunmaktadır.

  Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği genel başkanlığını görevinin yürütülmesinin yanında, derneğin eğitim ve teşkilatlanma çalışmalarını koordine etmektedir.

  Bunun yanında, derneğin icra etmesinin mümkün olmadığı danışmanlık hizmetlerinin verilmesi için,  VERSAV Danışmanlık, Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. kurularak, ‘’ VERSAV HUKUK & DANIŞMANLIK  ‘’ markası alınmıştır.

  Vergi ihtilaflarının çözümünde görev alan, mükelleflerin sorunlarını en iyi bilen ve çözüm üretebilen, değerli ve deneyimli üstadlarımız, emekli vergi hakimleri, emekli maliyeciler, eski vergi müfettişleri ve mali müşavirlerden oluşan, VERGİ MÜKELLEFİ SAVUNUCULARI’ nın  ‘’ VERSAV HUKUK & DANIŞMANLIK  ‘’ markası altında Türkiye’ nin tüm illerinde örgütlenmesi ve koordinasyonu çalışmalarını yürütmektedir.

  VERSAV HUKUK& DANIŞMANLIK BÜROSUNUN HİZMETLERİ

  MALİ MÜŞAVİRLİK

  – Serbest muhasebeci mali müşavirlik, yönetim danışmanlığı, Bilirkişilik, kayyumluk, Bağımsız denetim hizmetleri, mali, ekonomik ve yatırım konularında uygulamalı mali danışmanlık,

  HUKUK DANIŞMANLIGI

  -‘’ Vergi hukuku ‘’, hukuk danışmanlığı,

  -Hukuki konularda mütalaa vermek;

  -Online danışmanlık hizmetleri,

  STRATEJİK MALİ DANIŞMANLIK

  -Vergi ihtilaflarının idari aşamada çözümü konularında danışmanlık,

  -Vergi denetimi ve vergi incelemelerinden önce, vergi revizyonu ve önleyici danışmalık hizmetleri,

  -Vergi İncelemesi sürecinde Danışmanlık ve Süreç Yönetimi Hizmetleri,

  -Tarhiyat öncesi ve Tarhiyat sonrası Uzlaşma danışmanlığı

  -Şirketlere kriz ve olağanüstü dönemlerde, özellikle vergi incelemelerinde karşılaşabilecekleri sorunları bilmeleri, ihtilafları kolay çözebilmeleri ve önlem alabilmeleri noktasında, stratejik sürekli mali danışmanlık hizmetleri

  İDARİ YARGI AŞAMASINDA DANIŞMANLIK

  -Vergi ihtilaflarının yargı aşamasında çözümü konusunda idari dava ve vergi davaları konularında danışmanlık,

  -Vergi Dava Dilekçelerinin Hazırlanması ve Süreç Yönetimi;

  -Danıştay ve Vergi Mahkemelerinde yapılacak duruşmalarda, mükellefin savunulmasının gerekli kıldığı hallerde, dinlenme talebinin yerine getirilmesi,

  hizmetleri vermektedir.

  Eğitim
   
  Lise – Adapazarı Endüstri Meslek Lisesi – Belirtilmemiş
  Lisans – Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi – İş İdaresi
   
  Çalışma Geçmişi
   
  1987 – Sakarya Defterdarlığı Bulvar Vergi Dairesi – İcra Memuru
  1988 – Sakarya Defterdarlığı Pamukova Mal Müdürlüğü – Gelir Memuru
  1990 – Maliye Bakanlığı – Vergi Müfettişliği
  1999 – Gebze’de Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Bürosu faaliyetine başladı – Mali Müşavir
  2013 – Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği’ni kurdu. – Başkan
  2017 – VERSAV Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik Anonim Şirketi faaliyetine başladı. – Genel Başkan
   
  Kurs & Seminer Geçmişi
   
  Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü tarafından Vergi Kontrol Memuru Adayları için Düzenlenen Kurs Bitirme Belgesi – Sertifika
  TÜRMOB Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı – Ruhsat
  Yorktrade Foreign Trade Institute tarafından E-iç ve E-dış Ticaret Uzmanlık Sertifikası – Sertifika
  TÜRMOB tarafından Türk Ticaret Kanunu Katılım Belgesi – Katılım Belgesi
  TÜRMOB tarafından Küçük ve Orta Boy işletmeler için Türkiye Finansal Raporlama Standardı Katılım Belgesi – Katılım Belgesi
  İstanbul Üniversitesi tarafından Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun gözetiminde ve lisansüstü seviyede gerçekleştirilen meslek mensupları geçiş dönemi eğitim programı çervesinde; kurumsal yönetim ilkeleri ve -finansal yönetim, sermaye piyasası, bankacılık ve özel emeklilik mevzuatı eğitim programı – Eğitim
  Kocaeli Üniversitesi tarafından Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun gözetiminde ve lisansüstü seviyede gerçekleştirilen meslek mensupları geçiş dönemi eğitim programı çerçevesinde; denetim, muhasebe standartları eğitim programı – Eğitim
  KGK Denetçi Belgesi – Belge
  Gebze Teknik Üniversitesi tarafından Zor İnsanlarla İletişim Eğitim Sertifikası – Sertifika
  Gebze Teknik Üniversitesi tarafından Toplantı Yönetimi Eğitim Sertifikası – Sertifika
  Gebze Teknik Üniversitesi tarafından Beden Dili Eğitim Sertifikası – Sertifika
  Gebze Teknik Üniversitesi tarafından Uzmanlık Eğitimi Sertifikası – Sertifika
  UFRAD Franchise Akademisi Eğitim Sertifikası – Sertifika
  TURMOB ve Gebze Ticaret Odasının muhtelif seminerleri – Seminer