fbpx

Geçici Konkordato Mühleti Nedir, Ne Zaman Verilir?

Geçici Konkordato Mühleti Nedir, Ne Zaman Verilir?,

a) Borçlunun konkordato talebi üzerine, İİK. m. 286’daki (7101 s.K. m. 14’deki) belgelerin eksiksiz olarak sunulmuş olduğunu tesbit eden mahkeme, derhal «geçici mühlet kararı» verir ve 297. maddenin ikinci fıkrasındaki hallerde dahil olmak üzere, borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alır (İİK. m. 287/I).

Bu düzenleme; ödeme güçlüğü içindeki borçluya süratle ‘geçici hukuki koruma’ sağlamaya yöneliktir. Daha önce bu ihtiyaç, ‘iflas erteleme talepleri’ üzerine verilen ihtiyati tedbir kararlarıyla karşılanmaya çalışılmaktaydı.

“Geçici mühlet” -herhangi bir kanun yolu öngörülmediğinden- doktrinde ‘süper geçici hukuki koruma’ şeklinde değerlendirilmiştir.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

 

maya çalışılmaktaydı…»

VERGİ MÜKELLEFİ SAVUNUCULARI DERNEĞİ
Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Detaylı Bilgi İçin: 0850 304 95 42 veya 0216 606 08 10