Makaleler

Geçici Konkordato Komiseri Kimdir?

Konkordato, Makaleler

Geçici Konkordato Komiseri Kimdir?, İİK. m. 287/III uyarınca «geçici mühlet kararı» veren mahkeme, ‘konkordatonun
başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığını yakından incelemesi’ amacı ile bir «geçici komiser» görevlendirir.
Mahkeme, alacaklı sayısı ve alacak miktarını dikkate alarak gerektiğinde üç komiser de görevlendirebilir.

“İflasın ertelenmesi” kurumundaki ‘kayyım’ ile benzerlik gösterdiği noktalar olsa da, “konkordato komiseri”nin yetki ve yükümlülükleri kanunda daha geniş ve kapsamlı olarak belirtilmiştir.

«Geçici konkordato mühleti kurumunun ihdasıyla daha ayrıntılı bir düzenleme yapılmaktadır. Geçici konkordato mühleti ile birlikte mahkemenin borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirlere karar vereceği ve konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla bir geçici konkordato komiseri atayacağı hükme bağlanmaktadır.

Konkordatonun başarıya ulaşması ile kastedilen husus, konkordato talebinde bulunanın mali durumunun düzelmesinin mümkün olup olmadığı veya konkordato teklifinin tasdiki şartlarının yerine gelip gelemeyeceğidir. Konkordato prosedürünün
maliyeti artırmamak için kural, sadece bir ‘geçici komiser’in görevlendirilmesi ise de, özellikle alacaklı sayısı ve alacak miktarı gerektiriyorsa, üç kişinin ‘geçici konkordato komiseri’ olarak görevlendirilebilmesine imkan tanınmaktadır.»

SORU VE SORUNLARINIZ İÇİN ARAYIN

0850 304 28 41

VERGİ MÜKELLEFİ SAVUNUCULARI DERNEĞİ
Soru ve Sorunlarınız Hemen Arayın! 0533 734 46 42 Genel Başkan Mehmet Kaynak