Firmaların Vergi Borçları Nasıl ve Hangi Faiz Oranlarıyla Taksitlendirebilir?

Firmaların Vergi Borçları Nasıl ve Hangi Faiz Oranlarıyla Taksitlendirebilir? ,  vergi borcu olan mükelleflerin, bu borçlarının tecil ve  taksitlendirilmesi konusunda yeni düzenlenmeler yapılmış olup, bu düzenlemelere ilişkin açıklamalar özetle şöyledir:

A-Hangi Firmalar Çok Zor Durumda Kabul Edilir?

1-Vergi borcu olan firmaların, çok zor durum halinin tespitinde aşağıdaki kriterler esas alınır:

a) Bilanço esasına göre defter tutan yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin çok zor durum halinintespitinde aşağıdaki mali göstergeler kullanılır:

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.