Firmaların Malvarlığına Hangi Suçlardan Dolayı El Konulabilir?

Yukarıda anılan Kanunun 127 ve 128 ile KHK’nın 3/ı Maddesinde, hangi suçlardan dolayı firmaların malvarlığına el konulabileceği açıklanmış ve el koyma ile ilgili yöntemler belirlenmiştir.

A-Firmaların Malvarlığına El Koyma Yetkisi Kime Aittir?

Yukarıda anılan Kanunun 127.Maddesi uyarınca Hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hallerde ise kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk görevlileri, elkoyma işlemini gerçekleştirebilir. Hâkim kararı olmaksızın yapılan elkoyma işlemi, 24 saat saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını elkoymadan itibaren 48 saat içinde açıklar; aksi hâlde elkoyma kendiliğinden kalkar.

Zilyedliğinde bulunan eşya veya diğer malvarlığı değerlerine elkonulan kimse, hâkimden her zaman bu konuda bir karar verilmesini isteyebilir.

Diğer taraftan yukarıda anılan 668 Sayılı KHK’nin 3/ı maddesi uyarınca elkoymaya, rapor alınmadan, sulh ceza hâkimliğince karar verilebilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı da elkoymaya karar verebilir. Hâkim kararı olmaksızın yapılan elkoyma işlemi, 5 gün içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını elkoymadan itibaren 10 gün içinde açıklar; aksi halde elkoyma kendiliğinden kalkar.

B-Firmaların Hangi Malvarlıklarına El Konulabilir?

Yukarıda anılan Kanunun 128.Maddesi uyarınca soruşturma veya kovuşturma konusu suçun işlendiğine ve bu suçlardan elde edildiğine dair kuvvetli şüphesebebi bulunan hallerde, şüpheli veya sanığa ait;

  1. a) Taşınmazlara,
  2. b) Kara, deniz veya hava ulaşım araçlarına,
  3. c) Banka veya diğer malî kurumlardaki her türlü hesaba,
  4. d) Gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklara,
  5. e) Kıymetli evraka,
  6. f) Ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına,
  7. g) Kiralık kasa mevcutlarına,
  8. h) Diğer malvarlığı değerlerine,

Elkonulabilir. Bu taşınmaz, hak, alacak ve diğer malvarlığı değerlerinin şüpheli veya sanıktan başka bir kişinin zilyetliğinde bulunması halinde dahi, elkoyma işlemi yapılabilir.

 

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg