Faturanın Sahteliğinin Tespit Usulu

Danıştay 9. Dairesi
Tarih         : 04.02.2009
Esas No   : 2008/179
Karar No  : 2009/617

VUK Md. 359

KDVK Md. 29

FATURANIN SAHTELİĞİNİN TESPİT USULÜ

Faturanın alındığı şirket hakkında fatura alındıktan 3 yıl sonra yapılan tespitlerin, faturanın sahte olduğuna karine teşkil etmeyeceği.

İstemin Özeti: (…) Ltd. Şti.’nden alınan faturaların sahte olduğundan bahisle katma değer vergisi indiriminin reddi suretiyle davacı şirket adına 2003/Ocak, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım dönemleri için salınan vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin terkini istemiyle açılan davayı; davacı şirketin fatura aldığı (…) Ltd. Şti. hakkında düzenlenen (…) tarih ve (…) sayılı vergi tekniği raporunda yer alan tespitler değerlendirildiğinde, davacı şirketin 2003 yılında adı geçen şirketten çek karşılığı yaptığı (…) TL’lik alımın gerçek olduğunun kabulü gerektiği, bunun üzerinde tespit edilen ve geriye kalan nakit ödenen fatura tutarı olan (…) TL’lik alımın ise, alım miktarı ve ödeme şekli göz önünde alındığında ticari icaplara uygun olmadığı, dolayısıyla gerçek bir alım olmadığı sonucuna varıldığı bu nedenle cezalı katma değer vergisi tarhiyatının (…) TL’lik fatura tutarına isabet eden kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı; (…) TL’lik fatura tutarına isabet eden kısmında ise hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle kısmen kabul eden kısmen reddeden (…) Vergi Mahkemesinin kararının; davacı tarafından ve banka ve çekle yapılan ödeme tutarının yanlış hesaplandığı, tespitlerin somut olmadığı, davalı idare tarafından ise cezalı tarhiyatın yasal olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Karar: Uyuşmazlıkta, davacı şirketin (…) Ltd. Şti.’nden alınan faturaların sahte olduğundan bahisle katma değer vergisi indiriminin reddi suretiyle 2003/Ocak, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım dönemleri için salınan vergi cezalı katma değer vergisinin terkini istemiyle açılan davayı kısmen kabul eden kısmen reddeden Vergi Mahkemesi kararının taraflarca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

 

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg