fbpx
Perşembe, 4 Haziran, 2020
Faturanın Gerçek Bir Ticari İlişkiye Dayandığının İspatı

Faturanın Gerçek Bir Ticari İlişkiye Dayandığının İspatı

Faturanın Gerçek Bir Ticari İlişkiye Dayandığının İspatı

Ticari yaşamda malı satan alan mükellefin, malı satanın, vergi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği hususunda bilgi sahibi olması düşünülemez. Esasen vergi mevzuatında bu düşüncenin aksine bir hüküm olmadığı gibi Vergi Usul Kanunu’nun “Vergi mahremiyeti” başlıklı 5’inci maddesinin de bu düşünceyi destekler nitelikte olduğu aşikardır.

Bilerek sahte fatura kullananların dışında bazen malı satan mükellef tarafından, malı gerçekten satın alan ve gerçek bir ticari ilişki meydana getirdiğini düşünen mükellefe, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı fatura düzenlenip verildiği olmaktadır. Bu gibi durumlarda malı satan mükellefin sahteciliğinden hiçbir şeyden haberi olmayan iyi niyetli alıcı mükellef de etkilenmektedir. Düzgün bir şekilde ticari ilişkisini gerçekleştirdiğini düşünen iyi niyetli mükellef sahte fatura kullanmadığını ispat etmek zorunda kalmaktadır. Keza sahte fatura düzenlendiği iddiası ile karşı karşıya kalan mükellef de düzenlediği faturanın gerçek olduğunu ispatlamak zorundadır.

Faturanın Gerçek Bir Ticari İlişkiye Dayandığının İspatı
Faturanın Gerçek Bir Ticari İlişkiye Dayandığının İspatı

Danıştay kararları ile de istikrar kazanmış ispatlama şekli; gerçek bir ticari ilişkinin unsurlarının ortaya net olarak konulmasıdır. Gerçek bir ticari ilişki kuşkusuz ki malın alıcıya teslim ve alıcı tarafından satıcıya malın bedelinin ödenmesi şeklinde gerçekleşir. Sahte fatura iddiası olan bir faturanın içeriğindeki malın gerçekten alınıp satıldığını ve bedelin ödenip ödenmediğini gösteren mal ve para hareketleri ispat aracı olarak en önemli etkendir. Ancak fatura içeriği mala ilişkin mal ve para sirkülasyonun ikisinin de gerçek olduğunun ispatlanması gerekmektedir”.

1.Mal Hareketleri ile İspatı

Hayatın olağan akışına uygun düşecek şekilde gerçek bir ticari yaşam sürdüren bir şirket söz konusu olduğunda hiç kuşkusuz aklımıza satılacak ya da imalatta kullanılacak emtiaların nereden alındığı, satılacak ana kadar nerede saklandığı ve satıldığında nasıl teslim edildiği hususları gelmektedir.

Ticari hayatını sürdüren bir firma gerçekten gerçekleştirdiği gerek mal alımı gerekse mal satışı işlemleri ile ilgili bütün aşamalarda gerekli özeni göstermelidir. Örneğin; X firması bir mal alımında bulunduğunda malın işyerine taşınması gerekeceğinden malın taşınması ile ilgili sevk evraklarını malı satan mükelleften almalı, yine malın ambara gireceğinden ambar fişini almalı, stoklarda kalacak ise gerçekten stokta mevcudu bulunmalı ve malı satacağı zaman sattığı kişiye malı sevk ederken sevk irsaliyesi düzenlemelidir. Bu gibi belgeler ticari ilişkinin gerçekte olduğunu ispatlamaya yarayan evraklardır.

2.Para Hareketleri ile İspat

320 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile Birinci ve ikinci sınıf tüccarların, kazancı basit usulde tespit edilenlerin, defter tutmak zorunda olan çiftçilerin, serbest meslek erbabı ile vergiden muaf esnafın kendi aralarında yapacakları ticari işlemler ile nihai tüketicilerden (Türkiye’de mu kim olmayan yabancılar hariç) mal veya hizmet bedeli olarak yapacakları 5,000,000,000.-beş bin Türk Lirasını (332 sıra nolu vuk tebliği ile 8.000,00 TL Sekiz bin) aşan tahsilat ve ödemelerin 01/08/2003 tarihinden itibaren banka veya özel finans kurumları aracı kılınarak yapılması ve bu kurumlarca düzenlenen dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsikinin zorunlu olduğu belirtilmiştir. Görüldüğü üzere mal veya hizmet alım satımında mal veya hizmet bedelinin belli bir miktardan fazla ise banka kanalıyla ödenmesi kural olarak getirilmiştir.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

0262 606 05 41

üzerinden ulaşabilirsiniz veya

Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

Hemen Mesaj Gönder

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönderebilirsiniz: https://m.me/versavorg Mükellef Kriz Hattı: 0262 606 05 41

Vergi Mükellefi Savunucuları