fbpx

Vergide Takdir Komisyonu Kararları ve Hukukiliği

Yasal düzenleme gereği, 213 sayılı VUK’nun 30. maddesi hükmü gereği, “verginin resen tarhı ve nedenleri” 9 bent halinde bir bir sıralanmıştır.[1] 213 sayılı VUK md. 31 hükmü gereği takdir kararlarının neler içereceği konusu madde hükmünde düzenlenmiştir. Yasal düzenleme gereği takdir kararlarında, takdir komisyonunca belli edilen matrah ve matrah kısmı takdir kararına bağlanmaktadır. Takdir komisyonu kararlarında […]