fbpx

Vergi Mükelleflerinin İşyerlerinde Hukuka Aykırı Olarak Yapılan İnceleme

Vergi mükelleflerinin işyerlerinde hukuka aykırı olarak yapılan inceleme ve buna göre yapılan cezalı tarhiyatlar 213 sayılı VUK’nun hükmü gereği vergi incelemelerinde ileri sürülen iddiaların ispatı yine yasaya uygun olarak yerine getirilmelidir ve saptanan matrah farkının dayanağının tutarlı olması zorunludur. Öte yandan, yine bu matrah farkının dayanağının da kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgulardan oluşmaması icap […]