fbpx

Vergi Kaçakçılığı Suçu Tamamlandıktan Sonra Bile Bazı Hallerde Ceza Verilemez

Vergi Kaçakçılığı Suçu Tamamlandıktan Sonra Bile Bazı Hallerde Ceza Verilemez , 359 uncu maddenin dördüncü fıkrasında; “371 inci maddedeki pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu ilgili makamlara bildirenler hakkında bu madde  hükmü uygulanmaz” denmek suretiyle mükellefîn yaptığı işten pişmanlık duyarak Vergiyi belli şartlar altında ödeyeceğini söylemesi halinde faile ceza verilmeyecektir. Böylece devlet, alacaklarının kısa yoldan tahsili için […]