Teminatın Paraya Çevrilmesi veya Teminatın Serbest Bırakılması

Karşılığında teminat gösterilmiş olan amme alacağı, vadesinde ödenmediği takdirde borcun 7 gün içinde ödenmesi, aksi halde teminatın paraya çevrileceği veya diğer şekillerle cebren tahsile devam olunacağı borçluya borca karşılık teminat olarak şahsi kefil gösterilmiş ise ayrıca kefile alma haberli bir yazı ile vergi dairelerince bildirilmektedir.

Borç ödenmemişse teminatın türü ve miktarına göre;

– Para gelir kaydedilmekte,

– Teminat mektubu ise ilgili bankaya paraya çevrilmesi yazıyla bildirilmekte,

– Esham ve tahvilat, kıymetli ayniyat ile menkul ve gayrimenkul mal ise satılmak suretiyle

paraya çevrilmektedir.

Borca karşılık şahsi kefil gösterilmiş ve borç kefil tarafından ödenmemiş ise kefil hakkında kovuşturma işlemlerine başlanması için haciz varakası düzenlenmektedir.

Mükelleflerce amme borcu ödenmişse mükellefin borçlu olmadığının ve teminatın iade edilmesi gerekmektedir. Teminatın serbest bırakılmasının gerekmesi durumunda,

– Haciz bildirisi ile konulan hacizlerde, haczin kaldırılması,

–  Haciz tutanağı ile yapılan hacizlerde depoda saklanan malların iadesi,

– Haciz işlemi yapılmadan alınan ve veznede saklanan teminatların ise iadesi

sağlanmaktadır.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

0262 606 05 41

üzerinden ulaşabilirsiniz veya

Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

Hemen Mesaj Gönder