fbpx

Teminatın Paraya Çevrilmesi veya Teminatın Serbest Bırakılması

Karşılığında teminat gösterilmiş olan amme alacağı, vadesinde ödenmediği takdirde borcun 7 gün içinde ödenmesi, aksi halde teminatın paraya çevrileceği veya diğer şekillerle cebren tahsile devam olunacağı borçluya borca karşılık teminat olarak şahsi kefil gösterilmiş ise ayrıca kefile alma haberli bir yazı ile vergi dairelerince bildirilmektedir. Borç ödenmemişse teminatın türü ve miktarına göre; – Para gelir […]