fbpx

ÖTV Kanunu’nun 8/1.Maddesi Kapsamında Teminat Uygulaması

Danıştay 7. Dairesi Tarih     : 30.05.2017 Esas No : 2016/2593 Karar No  : 2017/4767 ÖTVK Md. 8 ÖTV KANUNU’NUN 8/1. MADDESİ KAPSAMINDA TEMİNAT UYGULAMASI Davacı adına tecil edilen özel tüketim vergilerinin, (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanıldığına ilişkin yeminli mali müşavir üretim tasdik raporunun ilgili idareye sunulmasından sonra, artık bu aşamada İdarece inceleme yetkisinin kullanılarak […]