İncelemeye İbraz Edilen Defter ve Belgeler Ne Zaman İade Edilir?

Eskiden, vergi müfettişi incelemesini bitirdiğinde defter ve belgeleri hemen teslim ederdi. Vergi müfettişi incelemeyi bitiriyor ancak defter ve belge teslim olmuyor, aylarca bekliyor. Sorduğumuzda, “Yazdığım rapor okuma komisyonunda” deniliyor. Eskiden raporlar okuma komisyonundan daha sonra mı geçiyordu? Bir değişiklik mi mevcuttur? Biz aylarca süren okuma komisyonunu beklemek zorunda mıyız? İnceleme süreci kısaca nasıldır?

 

Vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esaslar, 31.10.2011 tarih ve 28101 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikile belirlenmiştir. Detaylı bilgiyi söz konusu Yönetmelikten edinebilirsiniz.

Defterlerin teslimine ilişkin sorunuza gelince; Yönetmeliğin;

“İncelemenin Tamamlanması” başlıklı 21. maddesine göre, vergi inceleme raporlarının, rapor değerlendirme komisyonlarına intikal ettirilmek üzere ilgili inceleme ve denetim birimine teslim edildiği tarih, incelemenin tamamlandığı tarih olarak kabul edilir. Ancak incelemenin tamamlanmış olması, ilgili rapor değerlendirme komisyonu kararına göre raporun düzeltilmesine mani değildir.

“Defter ve Belgelerin İadesi” başlıklı 22. maddesine göre, mükellefin defter ve belgeleri, ilgili rapor değerlendirme komisyonunun rapora ilişkin nihai değerlendirmesinin incelemeyi yapana iletildiği tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde bir tutanak ile iade edilir. 16. maddenin dört, beş ve altıncı fıkrası hükümleri saklıdır.

 

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

0262 606 05 41

üzerinden ulaşabilirsiniz veya

Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

Hemen Mesaj Gönder