İnceleme Sonuçlandıktan Sonra Teminat İstenemez

Danıştay 3. Dairesi
Tarih    : 09.02.2015
Esas No         : 2011/3698
Karar No  : 2015/547

AATUHK Md. 9

İNCELEME SONUÇLANDIKTAN SONRA TEMİNAT İSTENEMEZ

Teminat, ancak vergi incelemesinin devam ettiği durumlarda yapılan ilk hesaplamalara göre istenebilecek tarhiyatlara hazırlayıcı mahiyette ve alacağın korunmasına yönelik tedbir olup, inceleme sonuçlanıp tarhiyatlar yapıldıktan sonra teminat istenilmesine olanak bulunmadığı hk.

İstemin Özeti: Davacı şirketin 2005 yılı işlemlerinin incelenmesi sonucu salınan vergi ve kesilen ceza ile hesaplanan gecikme faizi için teminat istenmesine ilişkin adına tesis edilen 21.12.2010 tarih ve 58126 sayılı işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır. Vergi Mahkemesinin kararıyla; davacı şirket adına vergi inceleme raporuna dayanılarak yapılan tarhiyatların duyurulduğu 17.12.2010 tarihli ihbarnamelerin 20.12.2010 tarihinde tebliğ edilmesinden sonra dava konusu teminat isteme işleminin tesis edildiği, teminat, ancak vergi incelemesinin devam ettiği durumlarda yapılan ilk hesaplamalara göre istenebilecek tarhiyatlara hazırlayıcı mahiyette ve alacağın

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

0262 606 05 41

üzerinden ulaşabilirsiniz veya

Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

Hemen Mesaj Gönder