fbpx

  İlan Yoluyla Tebliğ

  İlan Yoluyla Tebliğ ,muhatabın bilinen işyeri veya yerleşim yeri yoksa
  ya da işyeri adresinde tebliğ yapılamaması halinde muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresi
  bulunmazsa ya da yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa ve son
  olarak, başkaca nedenlerle muhataba tebligat yapılamaması hallerinde vergi dairesi ilan yoluyla tebliğ
  yapılmaktadır.

  İlan yerel gazetelerde yayınlanır; gazete çıkmayan yerlerde mutad vasıtalar bu amaçla kullanılmaktadır.. Yazının bir sureti de yükümlünün bilinen son adresinin bağlı olduğu muhtarlığa gönderilir.

  Tebliğ Yöntemleri

  Vergi Usul Kanunu tebliğ işleminin dört şekilde yapılabileceğini öngörmüştür.Bunlar:

  ➣ Dairede tebliğ,

  ➣ Adreste tebliğ,

  ➣ İlan yoluyla tebliğ,

  ➣ Elektronik ortamda tebliğdir.