İhtiyati Hacizlerde Muhkem Kaziye Gerekmeden Vergi Mahkemesi Kararına Göre İşlem Yapılması

Anayasa Mahkemesi 2577 sayılı İYUK’nun 28/1 md hükmünü iptal etmiştir. Bilindiği gibi, 2577 sayılı İYUK’nun 28. maddesinin (1) numaralı fıkrasının “ancak, haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar hakkında, bu kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis edilir” biçimindeki son cümlesinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.

Yukarıdaki iptal kararı, İstanbul 5. Vergi Mahkemesinin 2012/107 esas sayılı başvurusu neticesinde verilmiştir. Yukarıdaki karar Anayasa Mahkemesinin resmi sitesinde yayınlanmasına rağmen, resmi gazetede yayınlanmamıştır. Dolayısıyla da henüz yürürlük kazanmamıştır ve gerekçesi hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.