Milli Emlak Genel Müdürlüğü İşlemlerine Karşı Haklar

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ

İşlem türüVatandaşın HaklarıHakkın DayanağıMüracaat SüresiMüracaat Mercii
 

 

 

 

Trampa İşleminde Bedel Tespiti

 

Bedele İtiraz

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3 

Her zaman

Malmüdürlüğü/ Defterdarlık

Milli Emlak Genel Müdürlüğü

 

 

Üst Makamlara Başvurma Hakkı

 

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11

 

 

İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde

Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/

Maliye Bakanlığı

İdari Dava Açma

Hakkı

2577 sayılı İdari Yargılama

Usulü Kanunu Madde 7

60 gün içindeİdare Mahkemesi
 

 

 

 

 

 

Kamulaştırılan Taşınmazın Amacında Kullanılmaması

 

 

Geri Alma Hakkı

 

2942 sayılı Kamulaştırma

Kanunu Madde 30

Kamulaştırma bedelinin kesinleşmesinden sonraki geri alma hakkının doğduğu 5.yılın bitiminden itibaren

1 yıl içinde

Malmüdürlüğü/ Defterdarlık/

Milli Emlak Genel Müdürlüğü

 

 

Üst Makamlara Başvurma Hakkı

 

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11

 

 

İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde

Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/Milli Emlak Genel Müdürlüğü/

Maliye Bakanlığı

 

Geri Alma Talebiyle İdari Dava Açma Hakkı

 

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7

Kamulaştırma bedelinin kesinleşmesinden sonraki geri alma hakkının doğduğu 5.yılın bitiminden itibaren

1 yıl içinde idareye müracaattan itibaren 60 gün içinde

 

 

İdare Mahkemesi

 

 

İhale İlanı (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereği)

İlanın Uygun Olmamasına İtiraz3071 sayılı Dilekçe Hakkının

Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3

 

Her zaman

Malmüdürlüğü/ Defterdarlık
Üst Makamlara Başvurma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11İdari dava açma süresi olan 60 gün içindeMalmüdürlüğü/ Kaymakamlık/

Defterdarlık/ Valilik

İdari Dava Açma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 760 gün içindeİdare Mahkemesi
 

 

İhale Usulü (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereği)

 

İhale Usulüne İtiraz

3071 sayılı Dilekçe Hakkının

Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3

 

Her zaman

Malmüdürlüğü/ Defterdarlık
Üst Makamlara Başvurma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11İdari dava açma süresi olan 60 gün içindeMalmüdürlüğü/ Kaymakamlık/

Defterdarlık/ Valilik

İdari Dava Açma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 760 gün içindeİdare Mahkemesi
 

 

İhalenin Onaylanmaması (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereği)

 

İhale Reddine İtiraz

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

Madde 3

 

Her zaman

Malmüdürlüğü/ Defterdarlık/ Milli

Emlak Genel Müdürlüğü

 

 

Üst Makamlara Başvurma Hakkı

 

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11

 

 

İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde

Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/Milli Emlak Genel Müdürlüğü/

Maliye Bakanlığı

İdari Dava Açma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 760 gün içindeİdare Mahkemesi
 

 

 

 

İhaleye Fesat Karıştırılması

İhalenin İptalini İsteme Hakkı3071 sayılı Dilekçe Hakkının

Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3

 

Her zaman

Malmüdürlüğü/ Defterdarlık
 

Üst Makamlara Başvurma Hakkı

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11

 

İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde

Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/Milli Emlak

Genel Müdürlüğü

İdari Dava Açma

Hakkı

2577 sayılı İdari Yargılama

Usulü Kanunu Madde 7

60 gün içindeİdare Mahkemesi
Suç Duyurusunda Bulunma Hakkı5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 6615 yıl içindeCumhuriyet Başsavcılıkları
 

 

İhalede Sahte Belge Kullanılması

İhalenin İptalini İsteme Hakkı3071 sayılı Dilekçe Hakkının

Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3

 

Her zaman

Malmüdürlüğü/ Defterdarlık
Üst Makamlara Başvurma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11İdari dava açma süresi olan 60 gün içindeMalmüdürlüğü/ Kaymakamlık/

Defterdarlık/ Valilik

İdari Dava Açma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 760 gün içindeİdare Mahkemesi
 

 

 

İhaleden Yasaklama

 

İhaleden Yasaklamaya İtiraz

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3 

Her zaman

Malmüdürlüğü/ Defterdarlık/

Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Üst Makamlara Başvurma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11İdari dava açma süresi olan 60 gün içindeMilli Emlak Genel Müdürlüğü/Maliye

Bakanlığı

İdari Dava Açma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 760 gün içindeİdare Mahkemesi
 

 

 

 

 

Yer Teslimi Yapılmaması

 

 

Taahhüdünden Vazgeçme Hakkı

 

 

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3

Onaydan itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılmaması halinde bu sürenin bitiminden itibaren 10 gün müddetli bir noter ihtarnamesi ile taahhüdünden vazgeçebilir.

 

Her zaman

 

 

Malmüdürlüğü/ Defterdarlık

Üst Makamlara Başvurma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11İdari dava açma süresi olan 60 gün içindeMalmüdürlüğü/ Kaymakamlık/

Defterdarlık/ Valilik

İdari Dava Açma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 760 gün içindeİdare Mahkemesi
 

 

Teslim Edilen Taşınmazın Şartname ve Sözleşmede Belirtilen Özellikleri Taşımaması

Taşınmazın Şartname ve Sözleşmede Belirtilen Şekilde Teslimini İsteme

Hakkı

 

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3

 

 

Her zaman

 

 

Malmüdürlüğü/ Defterdarlık

Üst Makamlara Başvurma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11İdari dava açma süresi olan 60 gün içindeMalmüdürlüğü/ Kaymakamlık/

Defterdarlık/ Valilik

İdari Dava Açma

Hakkı

2577 sayılı İdari Yargılama

Usulü Kanunu Madde 7

60 gün içindeİdare Mahkemesi
 

 

 

Ecrimisil

İşlemleri

 

Düzeltme Talep Etme Hakkı

-Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik

Madde 85,86

-336 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Madde 7

 

İhbarname tebliğinden itibaren 30 gün

 

Malmüdürlüğü/ Defterdarlık

Üst Makamlara Başvurma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11İdari dava açma süresi olan 60 gün içindeMalmüdürlüğü/ Kaymakamlık/

Defterdarlık/ Valilik

İdari Dava Açma

Hakkı

2577 sayılı İdari Yargılama

Usulü Kanunu Madde 7

60 gün içindeİdare Mahkemesi
 

Ecrimisilde İdari Hata Belirlenmesi Hali

İtiraz Hakkı336 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Madde 6Her zamanMalmüdürlüğü/ Defterdarlık
Üst Makamlara Başvurma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11İdari dava açma süresi olan 60 gün içindeMalmüdürlüğü/

Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik

İdari Dava Açma

Hakkı

2577 sayılı İdari Yargılama

Usulü Kanunu Madde 7

60 gün içindeİdare Mahkemesi
 

 

Tahliye ve Yıkım

 

İtiraz Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının

Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3

 

Her zaman

Malmüdürlüğü/ Defterdarlık
Üst Makamlara Başvurma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11İdari dava açma süresi olan 60 gün içindeMalmüdürlüğü/ Kaymakamlık/

Defterdarlık/ Valilik

İdari Dava Açma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 760 gün içindeİdare Mahkemesi
 

 

 

 

Kiralama İşlemlerinde Bedel Tespiti

 

Bedele İtiraz

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3 

Her zaman

Malmüdürlüğü/ Defterdarlık/

Milli Emlak Genel Müdürlüğü

 

 

Üst Makamlara Başvurma Hakkı

 

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11

 

 

İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde

Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/

Maliye Bakanlığı

İdari Dava Açma

Hakkı

2577 sayılı İdari Yargılama

Usulü Kanunu Madde 7

60 gün içindeİdare Mahkemesi
 

 

 

Kira Sözleşmesinde Değişiklik Talebinin Reddi

 

İtiraz Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

Madde 3

 

Her zaman

Malmüdürlüğü/ Defterdarlık/ Milli

Emlak Genel Müdürlüğü

 

 

Üst Makamlara Başvurma Hakkı

 

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11

 

 

İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde

Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/

Maliye Bakanlığı

İdari Dava Açma

Hakkı

2577 sayılı İdari Yargılama

Usulü Kanunu Madde 7

60 gün içindeİdare Mahkemesi
 

 

 

Kira Sözleşmesi Devir Talebinin Reddi

 

İtiraz Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının

Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3

 

Her zaman

Malmüdürlüğü/

Defterdarlık/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü

 

 

Üst Makamlara Başvurma Hakkı

 

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11

 

 

İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde

Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/

Maliye Bakanlığı

İdari Dava Açma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 760 gün içindeİdare Mahkemesi
 

 

 

 

 

 

Kira Sözleşmenin Feshedilmesi

 

İtiraz Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının

Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3

 

Her zaman

Malmüdürlüğü/

Defterdarlık/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü

 

 

Üst Makamlara Başvurma Hakkı

 

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11

 

 

İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde

Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/Milli Emlak Genel Müdürlüğü/

Maliye Bakanlığı

İdari Dava Açma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 760 gün içindeİdare Mahkemesi
 

Adli Yargıda Dava Açma Hakkı

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 4/1-a

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 146,147

 

 

5/10 yıl içinde

 

 

Sulh hukuk mahkemeleri

 

 

 

 

 

Kira Sözleşmenin Mücbir Sebeplerle Feshedilmesi Talebinin Reddi

 

İtiraz Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının

Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3

 

Her zaman

Malmüdürlüğü/

Defterdarlık/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü

 

Üst Makamlara Başvurma Hakkı

 

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11

 

 

İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde

Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/

Maliye Bakanlığı

İdari Dava Açma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7 

60 gün içinde

 

İdare Mahkemesi

 

Adli Yargıda Dava Açma Hakkı

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 4/1-a

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 146,147

 

 

5/10 yıl

 

 

Sulh hukuk mahkemeleri

 

Tarım Arazilerinin Topraksız veya Yeterli Toprağı Olmayan Çiftçilere Kiraya Verilmesi

 

İtiraz Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

Madde 3

 

Her zaman

Malmüdürlüğü/ Defterdarlık/ Milli

Emlak Genel Müdürlüğü

 

 

Üst Makamlara Başvurma Hakkı

 

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11

 

 

İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde

Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/

Maliye Bakanlığı

İdari Dava Açma

Hakkı

2577 sayılı İdari Yargılama

Usulü Kanunu Madde 7

60 gün içindeİdare Mahkemesi
 

MEB’e Tahsisli Hazine Taşınmazları Üzerinde Bulunan Okul ve Kurumlardaki Kiralama İşlemleri

 

İtiraz Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3 

Her zaman

Malmüdürlüğü/ Defterdarlık/

Milli Emlak Genel Müdürlüğü

 

 

Üst Makamlara Başvurma Hakkı

 

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11

 

 

İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde

Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/

Maliye Bakanlığı

İdari Dava Açma

Hakkı

2577 sayılı İdari Yargılama

Usulü Kanunu Madde 7

60 gün içindeİdare Mahkemesi
 

 

 

 

Ağaçlandırma

İşlemleri

 

İtiraz Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

Madde 3

 

Her zaman

Malmüdürlüğü/ Defterdarlık/ Milli

Emlak Genel Müdürlüğü

 

 

Üst Makamlara Başvurma Hakkı

 

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11

 

 

İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde

Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/

Maliye Bakanlığı

İdari Dava Açma

Hakkı

2577 sayılı İdari Yargılama

Usulü Kanunu Madde 7

60 gün içindeİdare Mahkemesi
 

 

 

Balıkçı Barınaklarının Kiralanması

 

İtiraz Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının

Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3

 

Her zaman

Malmüdürlüğü/

Defterdarlık/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü

 

 

Üst Makamlara Başvurma Hakkı

 

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11

 

 

İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde

Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/

Maliye Bakanlığı

İdari Dava Açma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 760 gün içindeİdare Mahkemesi
 

 

 

 

Ahşap İskele Kiralanması

 

İtiraz Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının

Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3

 

Her zaman

Malmüdürlüğü/

Defterdarlık/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü

 

 

Üst Makamlara Başvurma Hakkı

 

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11

 

 

İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde

Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/

Maliye Bakanlığı

İdari Dava Açma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 760 gün içindeİdare Mahkemesi
 

 

İrtifak Hakkı/Kullanma İzni İşlemlerinde Ön İzin Bedelinin Tespiti

 

Bedele itiraz

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3 

Her zaman

Malmüdürlüğü/ Defterdarlık/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü
 

 

Üst Makamlara Başvurma Hakkı

 

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11

 

 

İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde

Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/

Maliye Bakanlığı

İdari Dava Açma

Hakkı

2577 sayılı İdari Yargılama

Usulü Kanunu Madde 7

60 gün içindeİdare Mahkemesi
 

 

 

Ön İzin Süresini Uzatma Talebinin Reddi

 

İtiraz Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

Madde 3

 

Her zaman

Malmüdürlüğü/ Defterdarlık/ Milli

Emlak Genel Müdürlüğü

 

 

Üst Makamlara Başvurma Hakkı

 

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11

 

 

İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde

Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/

Maliye Bakanlığı

İdari Dava Açma

Hakkı

2577 sayılı İdari Yargılama

Usulü Kanunu Madde 7

60 gün içindeİdare Mahkemesi
 

 

Ön İzin Süresi Sonunda İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi/Kullan ma İzni Verilmesi Talebinin Reddi

 

İtiraz Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının

Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3

 

Her zaman

Malmüdürlüğü/

Defterdarlık/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü

 

 

Üst Makamlara Başvurma Hakkı

 

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11

 

 

İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde

Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/

Maliye Bakanlığı

İdari Dava Açma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 760 gün içindeİdare Mahkemesi
 

 

 

 

İrtifak Hakkı/Kullanma İzni Bedeli veya Hasılat Paylarının Tespiti

 

Bedele itiraz

3071 sayılı Dilekçe Hakkının

Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3

 

Her zaman

Malmüdürlüğü/

Defterdarlık/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü

 

 

Üst Makamlara Başvurma Hakkı

 

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11

 

 

İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde

Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/

Maliye Bakanlığı

İdari Dava Açma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 760 gün içindeİdare Mahkemesi
 

Hasılat Payları İçin Adli Dava Açma Hakkı

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 2

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 146,147

 

 

5/10 yıl içinde

 

Asliye Hukuk Mahkemesi

 

 

 

İrtifak/Kullanma İzni Süresinin Dondurulması Talebinin Reddi

 

İtiraz Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının

Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3

 

Her zaman

Malmüdürlüğü/

Defterdarlık/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü

 

 

Üst Makamlara Başvurma Hakkı

 

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11

 

 

İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde

Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/

Maliye Bakanlığı

İdari Dava Açma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 760 gün içindeİdare Mahkemesi
 

 

 

İrtifak/Kullanma İzni Sözleşmesinin Devri Talebinin Reddi

 

İtiraz Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3 

Her zaman

Malmüdürlüğü/ Defterdarlık/

Milli Emlak Genel Müdürlüğü

 

 

Üst Makamlara Başvurma Hakkı

 

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11

 

 

İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde

Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/

Maliye Bakanlığı

İdari Dava Açma

Hakkı

2577 sayılı İdari Yargılama

Usulü Kanunu Madde 7

60 gün içindeİdare Mahkemesi
 

 

İrtifak Hakkı Lehtarı

/Kullanma İzni Sahibi Şirketin Hisselerinin Devri İzin Talebinin Reddi

 

İtiraz Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3 

Her zaman

Malmüdürlüğü/ Defterdarlık/

Milli Emlak Genel Müdürlüğü

 

 

Üst Makamlara Başvurma Hakkı

 

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11

 

 

İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde

Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/

Maliye Bakanlığı

İdari Dava Açma

Hakkı

2577 sayılı İdari Yargılama

Usulü Kanunu Madde 7

60 gün içindeİdare Mahkemesi
 

 

 

 

 

 

 

İrtifak/Kullanma İzninin İptali

 

İtiraz Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3 

Her zaman

Malmüdürlüğü/ Defterdarlık/

Milli Emlak Genel Müdürlüğü

 

 

Üst Makamlara Başvurma Hakkı

 

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11

 

 

İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde

Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/

Maliye Bakanlığı

İdari Dava Açma

Hakkı

2577 sayılı İdari Yargılama

Usulü Kanunu Madde 7

60 gün içindeİdare Mahkemesi
 

Adli dava açma hakkı

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 2

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 146,147

 

 

5/10 yıl içinde

 

Asliye Hukuk Mahkemeleri

 

 

Hazine Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisinde Komisyonca Yatırımcının Talebinin Reddi

 

İtiraz Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3 

Her zaman

Malmüdürlüğü/ Defterdarlık/

Milli Emlak Genel Müdürlüğü

 

 

Üst Makamlara Başvurma Hakkı

 

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11

 

 

İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde

Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/

Maliye Bakanlığı

İdari Dava Açma

Hakkı

2577 sayılı İdari Yargılama

Usulü Kanunu Madde 7

60 gün içindeİdare Mahkemesi
 

 

Hazine Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Komisyon Kararı

 

İtiraz Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3 

Her zaman

Malmüdürlüğü/ Defterdarlık/

Milli Emlak Genel Müdürlüğü

 

 

Üst Makamlara Başvurma Hakkı

 

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11

 

 

İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde

Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/

Maliye Bakanlığı

İdari Dava Açma

Hakkı

2577 sayılı İdari Yargılama

Usulü Kanunu Madde 7

60 gün içindeİdare Mahkemesi
 

Hazine Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisinde Ön izin/Kullanma izni/İrtifak Hakkı Tesis Talebinin Reddi İşlemleri

 

İtiraz Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3 

Her zaman

Malmüdürlüğü/ Defterdarlık/

Milli Emlak Genel Müdürlüğü

 

 

Üst Makamlara Başvurma Hakkı

 

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11

 

 

İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde

Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/

Maliye Bakanlığı

İdari Dava Açma

Hakkı

2577 sayılı İdari Yargılama

Usulü Kanunu Madde 7

60 gün içindeİdare Mahkemesi
 

 

Hazine Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisinde Ön izin/Kullanma izni/İrtifak Hakkı Tesisinin İptali

 

İtiraz Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3 

Her zaman

Malmüdürlüğü/ Defterdarlık/

Milli Emlak Genel Müdürlüğü

 

 

Üst Makamlara Başvurma Hakkı

 

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11

 

 

İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde

Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/

Maliye Bakanlığı

İdari Dava Açma

Hakkı

2577 sayılı İdari Yargılama

Usulü Kanunu Madde 7

60 gün içindeİdare Mahkemesi
 

 

 

Hazine Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisinde Kullanma İzni/İrtifak Hakkı Tesisinin Devri Talebinin Reddi

 

İtiraz Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının

Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3

 

Her zaman

Malmüdürlüğü/

Defterdarlık/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü

 

 

Üst Makamlara Başvurma Hakkı

 

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11

 

 

İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde

Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/

Maliye Bakanlığı

İdari Dava Açma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 760 gün içindeİdare Mahkemesi
 

Adli dava açma hakkı

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 2

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 146,147

 

 

5/10 yıl içinde

 

Asliye Hukuk Mahkemeleri

 

 

 

Kamu Konutu Tahsisinde Puanlama Yapılması

 

İtiraz Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3 

Her zaman

Malmüdürlüğü/ efterdarlık/

Milli Emlak Genel Müdürlüğü

 

 

Üst Makamlara Başvurma Hakkı

 

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11

 

 

İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde

Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/

Maliye Bakanlığı

İdari Dava Açma

Hakkı

2577 sayılı İdari Yargılama

Usulü Kanunu Madde 7

60 gün içindeİdare Mahkemesi
 

 

 

 

Satış Bedelinin Tespiti

 

Bedele İtiraz

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3 

Her zaman

Malmüdürlüğü/ Defterdarlık/

Milli Emlak Genel Müdürlüğü

 

 

Üst Makamlara Başvurma Hakkı

 

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11

 

 

İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde

Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/

Maliye Bakanlığı

İdari Dava Açma

Hakkı

2577 sayılı İdari Yargılama

Usulü Kanunu Madde 7

60 gün içindeİdare Mahkemesi
19/07/2003

Tarihinden Sonra Yapıldığı Gerekçesi İle Muhdesatların Hazineye İntikali

 

İtiraz Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

Madde 3

 

Her zaman

Malmüdürlüğü/ Defterdarlık
Üst Makamlara Başvurma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11İdari dava açma süresi olan 60 gün içindeMalmüdürlüğü/

Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik

İdari Dava Açma

Hakkı

2577 sayılı İdari Yargılama

Usulü Kanunu Madde 7

60 gün içindeİdare Mahkemesi
 

 

 

Doğrudan Satış Talebinin Reddi

 

İtiraz Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3 

Her zaman

Malmüdürlüğü/ Defterdarlık/
Üst Makamlara Başvurma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11İdari dava açma süresi olan 60 gün içindeMalmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik
İdari Dava Açma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 760 gün içindeİdare Mahkemesi