İflasın Ertelenmesi Davası Haczin Kaldırılması

İflasın Ertelenmesi Davası Haczin Kaldırılması

T.C.YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2010/31494 K. 2011/12863 T. 21.6.2011

  • İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI ( Verilen Tedbir Kararı Alındığı Tarihten İtibaren Hüküm İfade Edeceği – İflasın Ertelenmesi Davasında Verilen Tedbir Kararından Sonra Hiç Bir Takip İşlemi Yapılamayacağı )
  • HACZİN KALDIRILMASI ( İflasın Ertelenmesi Davasında Verilen Tedbir Kararından Sonra Hiç Bir Takip İşlemi Yapılamayacağı – Tedbir Kararından Sonra Borçluya Ait Araçlar Üzerine Konulan Hacizlerin Kaldırılmasına Verilmesi Gereği )

2004/m. 179

1086/m. 101

İflasın Ertelenmesi Davası Haczin Kaldırılması
İflasın Ertelenmesi Davası Haczin Kaldırılması

ÖZET : İflasın ertelenmesi davasında verilen ihtiyati tedbir kararı alındığı tarihten itibaren hüküm ifade edeceğinden, bu tarihten sonra hiç bir takip işlemi yapılamaz.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değilse de;

Burdur 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2008/241 esas sayılı iflasın ertelenmesi davasında verilen 28.8.2008 tarihli ihtiyati tedbir kararı ile borçlu şirket aleyhine İ.İ.K.nun 206. maddesinin 1. sırasında yazılı alacaklara ilişkin olanları hariç olmak üzere, H.U.M.K.’nun 101 ve İ.İ.K. 179/a ve 179/b maddesine göre 6183 Sayılı Yasaya ilişkin icra takipleri ve diğer alacaklılar tarafından hangi nedene dayalı olursa olsun yapılmış veya yapılacak olan tüm icra takiplerinin ve icra takiplerine ilişkin olarak ihtiyati tedbir ve ihtiyati hacizlerin durdurulmasına, bu kapsamda fiili haciz ve muhafaza işlemlerinin yasaklanmasına karar verildiği görülmektedir.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

0262 606 05 41

üzerinden ulaşabilirsiniz veya

Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

Hemen Mesaj Gönder