İflası veya Tasfiyesi Bitmiş Şirketlere Vergi Daireleri Tarafından Yollanan Cezaların Akıbeti Nedir?

Limited şirketlerde tasfiye süreci bitip tamamlandıktan sonra tasfiye sonuçlandırılıp, ticaret sicilinden kapanış işlemleri ve son dördüncü ilan diyebileceğimiz ilanın da yapılmasıyla şirketin ticaret sicilinden kaydı silinmektedir. Böylece, aslında şirketin tüzel kişiliği sonlanmaktadır. Ancak, daha sonra bu tüzel kişiliği sonlanan şirketle ilgili vergi dairesi muhtelif tarhiyatlar yapabilmektedir. Yapılan tarhiyatlarda genelde ihbarnamelerin üzerinde Tasfiye Halinde …. Ltd Şti. şeklinde bilgisayardan matbuu ihbarnameler yoluyla tebligatlar yapılmaktadır. Bu tebligatların bir kısmı şirketin eski tasfiye memuruna bazen de şirketin eski ortağına veya eski müdürüne tasfiyesi bitmiş şirkete ait ihbarname tebligatı yapılmaktadır. Doğal olarak ortada ciddi yanlışlıklar söz konusudur. Özellikle, şirketin tüzel kişiliği tamamlamış, bitmiş durumda yargının görüşü bu şirkete ceza kesilemeyeceği noktasında kararlar verilmektedir.(1)

2005 yılına ait olup, 2006 yılında verilmesi gerekli olan Ba-Bs formlarının süresinde verilmediği iddiasıyla vergi dairesi tasfiyesi 17 Ocak 2005 tarihinde biten şirkete özel usulsüzlük cezası kesmiştir. Mükellef, ortada olmadığı için, başka bir ifade ile şirket tüzel kişiliğinin sonlanması nedeniyle vergi dairesi tarafından kesilen cezaya karşı, eski şirket ortağı vergi mahkemesinde dava açmıştır. Bunun üzerine vergi mahkemesi şirketin tüzel kişiliğinin bitmiş olması nedeniyle, şirkete ceza kesilemeyeceğine ve fakat vergi dairesi tarafından ise düzenlenen ceza ihbarnamesinin “şirketin tüzel kişiliğinin bulunmaması nedeniyle söz konusu cezanın uygulanması ve hukuki sonuçlarını doğurması imkanı da bulunmamakta ve söz konusu ceza muhatap alınan şahıs yönünden hak ve çıkarlarını ihlal edecek bir işlem niteliği de göstermemektedir” şeklindeki gerekçe ile karara bağlanmıştır. Bu noktada hukuken çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır.(2)

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

0262 606 05 41

üzerinden ulaşabilirsiniz veya

Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

Hemen Mesaj Gönder