fbpx

  İdari Para Cezası Nedir?

  İdari Para Cezası Nedir? , İdari Yargılama Usul Kanunu’nda 3/2-b maddesinde dava dilekçesinde yer alması gereken hususlar arasında sayılan davanın konusu ve sebepleri ile kastedilen budur. Davanın konusu ile tazmini talep edilen zarara yol açan idari işlem, eylem veya sözleşme kastedilmektedir. Davaya yol açan sebepten hareket edilirse iptal davaları 5 gruba ayrılabilir. Çünkü kanuna göre iptal davalarında idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlendiren biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalar (madde 2/1-a). Şeklinde ifade edilmektedir. Bir hukuk kuralının yeni bir kural işlemini idari makamlara, sübjektif bir durum ya da belli bir kişiye yine kanunlarda gösterilen kurallara uygun olarak tek yanlı icrai işlemdir. Yasal bir tanımı olmayan, idari işlemin nitelikleri öğreti ve idari yargı kararlarıyla belirlenmektedir. Buna göre, bir tasarruf veya kararın idari işlem sayılabilmesi için bunun bir kamu kurumunca ya da idare örgütü içinde yer alan bir idari makamca verilmiş olması ve idarenin idare hukuku alanında gördüğü idari faaliyetlerle ilgili bulunması gerekir. İdarenin tazmin sorumluluğunun doğabilmesi için, zarar ile idare davranışı arasında illiyet bağının var olması gerekir. Diğer bir deyişle sebep sonuç ilişkisi bulunması gerekir. Hukuk devleti ilkesinin gereklerinden birisi de idarenin işlem ve eylemlerinin yargı organları tarafında denetlemesidir([9]). Eğer idarenin işlem ve eylemleri kısmide olsa hukuk denetimi dışına bırakılırsa hukuk düzeni zedeler.

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

  Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

  0262 606 05 41

  üzerinden ulaşabilirsiniz veya

  Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

  Hemen Mesaj Gönder

   

  İdari Para Cezası Nedir,Ödenmezse Ne Olur?

  İdari para cezası Bakanlıklar, Belediyeler, Emniyet Müdürlükleri gibi devletin idari kurumları tarafından verilen para cezalarıdır. Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen trafik cezaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işverene kesilen cezalar idari para cezalarına örnektir. Adli para cezalarından farklı olarak idari para cezasının ödenmemesi durumunda idari para cezası hapis cezasına çevrilemez. Zira idari para cezası suç karşılığında verilen bir ceza olmayıp kabahat niteliğindeki fiiller için belirlenmiş bir yaptırım türü olduğundan hapis cezasına çevrilemez ve adli sicil kaydına işlenmez. Adli sicil kaydı yalnızca, işlenen bir suçun karşılığı olarak verilen kesinleşmiş cezalar için tutulmaktadır.

  Yukarıda da belirttiğimiz gibi, mahkemeler tarafından verilen adli para cezaları hapis cezalarına çevrilirken, idari

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

  Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

  0262 606 05 41

  üzerinden ulaşabilirsiniz veya

  Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

  Hemen Mesaj Gönder