fbpx

Arşiv etiketleri: Gizleme Dolayısıyla Vergi Kaçakçılığı

Gizleme Dolayısıyla Vergi Kaçakçılığı

ÖZET Mükelleflerin vergi kanunlarında belirtilen ve vergilendirmeye esas olan defter ve belgeleri yetkili inceleme elemanlarına ibraz etmeleri gerekmektedir. Vergi Usul Kanunun 359/a-2 hükmünde gizlemenin tanımı yapılmış ve defter kayıt ve belgelerini gizleyen mükellefler hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Hapis cezasının yanı sıra, res’en tarhiyat, ilgili dönem KDV indirimlerinin reddi de […]