fbpx

Geriye Yürüyemez!!

VERGİNİN YASALLIĞI İLKESİ GEREĞİ SONRADAN YAPILAN VE YÜKÜMLÜLÜK DOĞURAN DÜZENLEMELER GERİYE YÜRÜMEZ   İstemin Özeti  :Davacı adına, sahte fatura kullandığı yönünde hakkında vergi inceleme raporu düzenlenen münfesih … Uluslararası Nak. Ve Kont. Taş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin kanuni temsilcisi olduğundan bahisle 2007/Ocak-Nisan dönemlerine ilişkin olarak re’sen tarh edilen katma değer vergisi ile kesilen vergi ziyaı […]