fbpx

Arşiv etiketleri: Gerçek ve Tüzel Kişilerde Vergi Dairesince İşi Resen Terk Prosedürü

Gerçek ve Tüzel Kişilerde Vergi Dairesince İşi Resen Terk Prosedürü

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 12.05.2016 gün ve 52535 sayılı resen terkin işlemleri hakkında 2016/2 sayılı Uygulama İç Genelgesi yayınlanmıştır. Buna göre; 1- Gayri faal mükelleflere ilişkin yapılacak işlemler, 2- Münhasıran sahte fatura düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirenlerle ilgili işlemler, 3- Ortak hususlar, 4- 2004/13 sayılı ve 2009/3 sayılı Uygulama İç Genelgelerinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin konularda. Vergi dairelerine yollanan 12.05.2016 […]