fbpx

Gerçek ve Tüzel Kişilerde Vergi Dairesince İşi Resen Terk Prosedürü

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 12.05.2016 gün ve 52535 sayılı resen terkin işlemleri hakkında 2016/2 sayılı Uygulama İç Genelgesi yayınlanmıştır. Buna göre; 1- Gayri faal mükelleflere ilişkin yapılacak işlemler, 2- Münhasıran sahte fatura düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirenlerle ilgili işlemler, 3- Ortak hususlar, 4- 2004/13 sayılı ve 2009/3 sayılı Uygulama İç Genelgelerinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin konularda. Vergi dairelerine yollanan 12.05.2016 […]