fbpx

Arşiv etiketleri: Gerçek Kişilere Tebligat

Tebligatın Bizzat Muhatabın Kendisine Yapılması

Tebligatın Bizzat Muhatabın Kendisine Yapılması,tebligat kural olarak mükellefine, kanuni temsilcilerine, umumi vekillerine veya vergi cezası kesilenlere yapılır. Mükellef kavramının kapsamına VUK’un 8.maddesinin 4.fıkrasında yer alan “mükellef tabiri vergi sorumlusunu da kapsar” ifadesinden yola çıkarak VUK 94.maddesinde kural olarak tebligatın yapılacağı kişilerden birinin de verginin ödenmesi bakımından. alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan vergi sorumlusu olduğu […]