fbpx

Arşiv etiketleri: Gerçeğe Aykırı Mal Bildiriminde Bulunanlar Hakkında Ne Yapılır?

Mal Bildirimi İle İlgili Bilmeniz Gerekenler

Mal Bildirimi Nedir?   Mal bildirimi, borçlunun borcuna yetecek tutar-da mal varlığını ve geçim kaynaklarını vergi dairesi-ne yazılı veya sözlü olarak bildirmesidir. Mal bildiriminde yer alması gereken hususlar; -Borçlunun, kendisinde veya borçluya ait olup da üçüncü şahıslar elinde bulunan mal, ala-cak ve hakları mal bildiriminde yer alır. -Yapılan mal bildiriminin borçlunun borcuna yetecek tutarda olması […]