fbpx

Arşiv etiketleri: Geçici Konkordato Mühleti Nedir

Geçici Konkordato Mühleti Nedir, Ne Zaman Verilir?

Geçici Konkordato Mühleti Nedir, Ne Zaman Verilir?, a) Borçlunun konkordato talebi üzerine, İİK. m. 286’daki (7101 s.K. m. 14’deki) belgelerin eksiksiz olarak sunulmuş olduğunu tesbit eden mahkeme, derhal «geçici mühlet kararı» verir ve 297. maddenin ikinci fıkrasındaki hallerde dahil olmak üzere, borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alır (İİK. m. 287/I). Bu düzenleme; […]