fbpx

Firmaların Fabrika Binası Satışında Hangi Hallerde Vergi Doğmaktadır ?

Resmi Gazete/Özelge Tarihi ve No Yasal Dayanak 03.04.2007 – 26482 1 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 04.05.2010 – 333 Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Özelgesi 05.12.2017 – 30261 Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair 7061 Sayılı Kanun   Yukarıdaki Kanunun 89.Maddesi ile değişen Kurumlar Vergisi Kanununun 5/e Maddesi uyarınca firmaların, en az 2 tam yıl […]