fbpx

Firmaların Malvarlığına Hangi Suçlardan Dolayı El Konulabilir?

Yukarıda anılan Kanunun 127 ve 128 ile KHK’nın 3/ı Maddesinde, hangi suçlardan dolayı firmaların malvarlığına el konulabileceği açıklanmış ve el koyma ile ilgili yöntemler belirlenmiştir. A-Firmaların Malvarlığına El Koyma Yetkisi Kime Aittir? Yukarıda anılan Kanunun 127.Maddesi uyarınca Hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hallerde ise kolluk amirinin yazılı […]