fbpx

Fazla veya Yersiz Tahsil Edilen Vergilerin Dava Yoluyla İadesinde Uygulanacak Faiz

Danıştay 3. Dairesi Tarih : 16.10.2014 Esas No : 2014/1849 Karar No  : 2014/4592 VUK Md. 112 FAZLA VEYA YERSİZ TAHSİL EDİLEN VERGİLERİN DAVA YOLUYLA İADESİNDE UYGULANACAK FAİZ İadesi gereken tutar yönünden vergi idaresi ile davacı arasındaki ilişkinin, iadenin yargı kararıyla hüküm altına alınması nedeniyle yönetilen – idare ilişkisi olmaktan çıkarak, bir borç ilişkisine dönüştüğü, dolayısıyla bu ilişkinin […]