fbpx

Faturanın Sahteliğinin Tespit Usulu

Danıştay 9. Dairesi Tarih         : 04.02.2009 Esas No   : 2008/179 Karar No  : 2009/617 VUK Md. 359 KDVK Md. 29 FATURANIN SAHTELİĞİNİN TESPİT USULÜ Faturanın alındığı şirket hakkında fatura alındıktan 3 yıl sonra yapılan tespitlerin, faturanın sahte olduğuna karine teşkil etmeyeceği. İstemin Özeti: (…) Ltd. Şti.’nden alınan faturaların sahte olduğundan bahisle katma değer vergisi indiriminin reddi suretiyle davacı şirket […]