fbpx

Arşiv etiketleri: Faturaların Sahte Ve Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Olduğu İhtimal Ve Varsayımdan Öte Somut Ve İnandırıcı Delillerle Ortaya Konulmalı

Faturaların Sahte Ve Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Olduğu İhtimal Ve Varsayımdan Öte Somut Ve İnandırıcı Delillerle Ortaya Konulmalı

Danıştay 9. Dairesi Tarih    : 23.03.2017 Esas No : 2014/11324 Karar No  : 2017/3145 VUK Md. 3 KDVK Md. 29 FATURALARIN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARIYLA YANILTICI BELGE OLDUĞU İHTİMAL VE VARSAYIMDAN ÖTE SOMUT VE İNANDIRICI DELİLLERLE ORTAYA KONULMALI Şirketin sahte fatura ticareti ile uğraştığının ve düzenlediği tüm faturaların sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge olduğunun ihtimal ve varsayımdan öte […]