Faturada T.C. Kimlik Numarası Kullanmak Zorunlu mu?

Faturada T.C. Kimlik Numarası Kullanmak Zorunlu mu? , Nihai tüketicilerin, Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) kimlik numaralarını, vergi kimlik numarası olarak kullanmaları veya nihai tüketiciye yapılan satışlar için tanzim edilen faturalarda T.C. Kimlik Numarasının bulunup bulunmayacağı hususu, mükellefler tarafından sıkça sorulan sorular ve tereddüt edilen konular arasında yer almaktadır.

Alışveriş yaparken fatura düzenlenebilmesi için, bazı müşterilerin T.C. kimlik numaralarını vermekten çekinmeleri, fatura düzenlemeyi zorlaştırmaktadır. Bu durum sonucunda; girilmeyen bilgi nedeniyle bilgisayar programları fatura düzenleyemez hale geldiğinden faturalar elle kesilmektedir.

Fatura düzenleyebilmek için mükellefler, bazen gerçek T.C kimlik numarası yerine 11 haneli başka rakamlar (00000000000 gibi) yazmak suretiyle uygulamaya pratik çözümler getirmektedir.

Bu yazımızda, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesi uyarınca fatura düzenlemek zorunda olanların, nihai tüketiciye yaptıkları satışlar için tanzim edecekleri faturalarda T.C. Kimlik numarası bilgisine verilmesinin zorunlu olup olmadığı yönünde birtakım açıklamalara yer

verilecektir.

Nihai tüketiciye düzenlenecek faturalarda T.C. Kimlik Numarası bulunup bulunmayacağı

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde “Fatura; satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.” şeklinde tanımlanmıştır.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.