fbpx

Fatura Düzenlenmemesine İlişkin Özel Usulsüzlük Cezası

Danıştay 4. Daire Tarih         : 22.11.2006 Esas No   : 2006/2998 Karar No  : 2006/2299 VUK Md. 353/1 FATURA DÜZENLENMEMESİNE İLİŞKİN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI Özel usulsüzlük cezası kesilebilmesi için öncelikle belgelerin düzenlenmediğinin, kullanılmadığının ve bulundurulmadığının saptandığına ilişkin hukuken geçerli bir tespitin mevcut olması gerekmektedir. İdari cezalar için de geçerli olan cezayı gerektiren fiilin tüm unsurları tamam olmadan failin cezalandırılamayacağı […]