fbpx

İdare Mahkemelerinin Bulunduğu Yerde Dosya Evrakının Asliye Hukuk Hakimlerine Verilmesi Durumunda,Evrakın İdare Mahkemesi Kaydına Girdiği Tarihin Esas Alınacağı

Danıştay 6. Daire Tarih         : 18.09.2006 Esas No   : 2006/181 Karar No : 2006/4145 2577 Sk. Md. 41, 48, 55 İDARE MAHKEMELERİNİN BULUNDUĞU YERDE DOSYA EVRAKININ ASLİYE HUKUK HAKİMLİKLERİNE VERİLMESİ DURUMUNDA, EVRAKIN İDARE MAHKEMESİ KAYDINA GİRDİĞİ TARİHİN ESAS ALINACAĞI İdare ve/veya vergi mahkemelerinin bulunduğu yerde dosya evrakının asliye hukuk hakimliklerine verilmesi durumunda, bu evrakın idare mahkemesi kaydına […]