fbpx

Eşlerden Birinin Vergi Borcunun Aile Varlığına Etkisi

Eşlerden Birinin Vergi Borcunun Aile Varlığına Etkisi , vergi  borcu kişiseldir. Evli  eşlerden  birinin vergi borcunun diğerini  etkileyip etkilemeyeceği zaman zaman tartışılmaktadır. Öncelikle, evli eşlerin  aralarındaki  anlaşmaların   durumunun da incelenmesinde  yarar  görülmektedir.    Gelir İdaresi  tarafından  verilen  bir özelgede Anayasanın  38. maddesinde  belirtildiği gibi,  ceza sorumluluğunun  şahsiliği  başlıklı  20. maddesinin  1. fıkrasında da  ceza sorumluluğu şahsidir, […]