fbpx

Arşiv etiketleri: Eski Şirket Ortağından Şirkete Ait Defter ve Belgelerin İstenmesi

Eski Şirket Ortağından Şirkete Ait Defter ve Belgelerin İstenmesi

Eski Şirket Ortağından Şirkete Ait Defter ve Belgelerin İstenmesi,vergi incelemesi 213 sayılı VUK md. 134 hükmünde tanımlanmıştır. Vergi incelemesinin amacı ödenmesi gereken verginin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak olarak tarif edilmiştir. Vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik 31.10.2011 tarih ve 28101 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre, vergi incelemelerinde incelemenin […]