fbpx

Arşiv etiketleri: ELEKTRONİK TEBLİGATTA SORUN NEDİR?

Elektronik Ortamda Tebliğe İlişkin Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı Ne Anlama Gelmektedir?

GİRİŞ             İdari işlemlerin ilgililere tebliği kamu hukukunda önemli konuların başında gelmektedir. İdari işlemin tebliği ile birlikte işlem uygulanmaya başlayacağı gibi ilgilisine tanınan itiraz hakkı da başlamış olmaktadır. Bir idari işlemin tebliği birçok yol ile olabilir. Örneğin, idari işlemler ilanen tebliğ edilebildiği gibi doğrudan muhatabın imzasına da tebliğ edilebilir. İdari işlemin tebliği ile birlikte hukuk […]