fbpx

Elektronik Tebligat Yapılacak Kişiler

Elektronik Tebligat Yapılacak Kişiler, kanunun 107/A maddesinin Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili teknik altyapı kurulmuş ve tebliğe elverişli elektronik tebligat adresi, Başkanlık tarafından internet vergi dairesi bünyesinde oluşturulmuştur. Kanun hükümlerine göre tebliği gereken elektronik imzalı evrak, elektronik tebligat sistemi kullanılmak suretiyle muhatabın elektronik tebligat adresine tebliğ edilebilecektir. 456 Sıra No.lu […]