fbpx

Elektronik Ortamda Yapılan İşlemlerin Ertesi Güne Sarkmaması Açısından Saat 00.00’a Kadar Yapılması Gerekir

ÖZET : Dava, davalı tarafından yapılan marka başvurusu ile ilgili olarak davalı TPE tarafından verilen YİDK kararının iptali ve tescil edildiği takdirde davalı markasının hükümsüzlüğü ve sicilden terkini isteminden ibarettir. Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre, davanın yasal süresinde açılmaması nedeniyle ve dava şartı yokluğundan dolayı usulden reddine karar verilmiştir. 6100 S.K. 445/4 “Elektronik İşlemler” başlığı […]