fbpx

Arşiv etiketleri: Elektronik Ortamda Verilmesi Gereken Beyannamelerin Yasal Süresinde Verilmemesi

Elektronik Ortamda Verilmesi Gereken Beyannamelerin Yasal Süresinde Verilmemesi

Danıştay 4. Dairesi Tarih     : 12.05.2011 Esas No           : 2010/1052 Karar No  : 2011/3655 VUK Mük. Md. 355 ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLMESİ GEREKEN BEYANNAMELERİN YASAL SÜRESİNDE VERİLMEMESİ   Elektronik ortamda verilmesi gereken beyannamelerin yasal süresinde verilmemesi nedeniyle Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355. maddesi gereğince kesilen özel usulsüzlük cezalarında hukuka aykırılık bulunmadığı hk. İstemin Özeti: 2008/1 ila 10. dönemi […]