fbpx

Kamu İhale Kurumu Başkanlığı İşlemlerine Karşı Haklar

KAMU İHALE KURUMU BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ İşlem türü Vatandaşın Hakları Hakkın Dayanağı Müracaat Süresi Müracaat Mercii   4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56. Maddesi Uyarınca İtirazen Şikayet Başvurusu Üzerine Verilecek Kararlar (Kurum) Üst Makamlara Başvurma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11 İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde Kamu İhale Kurumu Başkanlığı/Maliye […]