fbpx

Arşiv etiketleri: Elektronik Defter Tutma Uygulamasına Dahil Olma Zorunluluğunun Tespitine İlişkin Brüt Satış Hasılatı Hesaplamasında Gayrimenkul Satış Gelirinin Durumu

Elektronik Defter Tutma Uygulamasına Dahil Olma Zorunluluğunun Tespitine İlişkin Brüt Satış Hasılatı Hesaplamasında Gayrimenkul Satış Gelirinin Durumu

Maliye Bakanlığı Özelgesi Tarih: 15.11.2017 Sayı  : 53445970-105[2017/27-09-486]-145299 VUK Mük. Md. 257 ELEKTRONİK DEFTER TUTMA UYGULAMASINA DAHİL OLMA ZORUNLULUĞUNUN TESPİTİNE İLİŞKİN BRÜT SATIŞ HASILATI HESAPLAMASINDA GAYRİMENKUL SATIŞ GELİRİNİN DURUMU E-Fatura ve e-Defter uygulamasına dahil olma zorunluluğunun tespitine ilişkin brüt satış hasılatı hesaplamasına, gayrimenkul satış gelirinin dahil edileceği hk. Özelge talep formunda, şirketinizin 2016 yılı brüt satışlarının (…) […]