fbpx

Ecrimisil Dava Açma Süresi

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanun’unun “Dava Açma Süresi” başlıklı 8’inci maddesine göre, Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay’da ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür. Bu süreler; a. İdari uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin yapıldığı, b. Vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarından doğan […]