fbpx

Milli Emlak Genel Müdürlüğü İşlemlerine Karşı Haklar

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ İşlem türü Vatandaşın Hakları Hakkın Dayanağı Müracaat Süresi Müracaat Mercii         Trampa İşleminde Bedel Tespiti   Bedele İtiraz 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3   Her zaman Malmüdürlüğü/ Defterdarlık Milli Emlak Genel Müdürlüğü     Üst Makamlara Başvurma Hakkı     2577 sayılı İdari […]