fbpx

Arşiv etiketleri: E-Mail Kutusuna İletilmeyen Mailler Nedeniyle Gerçekleşemeyen E-Tebligat

Mükellefin E-Mail Kutusuna İletilmeyen Mailler Nedeniyle Gerçekleşmeyen E-Tebligat Sorunları

Mükellefin E-Mail Kutusuna İletilmeyen Mailler Nedeniyle Gerçekleşmeyen E-Tebligat Sorunları , 213 sayılı VUK’nun 93. maddesinde tebliğ esasları tarif edilmiştir. Madde hükmüne göre, tahakkuk fişinden gayri, vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden bilümum vesikalar ve yazılar adresleri bilinen gerçek ve tüzel kişilere posta vasıtasıyla ilmühaberli taahhütlü olarak, adresleri bilinmeyenlere ilan yoluyla tebliğ edilir. Öte yandan, […]